En god miljö för människan.

Vi har en lång tid arbetat med energieffektivisering av våra fastigheter. Den energi man inte förbrukar är den miljövänligaste. Nu mäter vi med början på skolor och förskolor en mängd inomhusvariabler, så som temperatur, ljusstyrka, fuktighet, ljud och luftkvalitet för att optimera arbetsmiljön, även nåsta mandatperiod kommer det innebära fortsatta mätningar och anpassningar av lokaler […]

Hybridkrigföring.

Detta är mitt fjärde inlägg om försvar och säkerhet. Vi är nu inne i en konflikt. En komposit i två nivåer, starkare än dess delar. Hybridisering sker när en ny organism sätts samman av andra. Effekten av detta, när avkomman är mer effektiv än sina föräldrar, kallas inom biologin för heterosis. Heterosiseffekt nås på flera […]

Regeringens farliga lek med bopriser.

Liksom årstider växlar så svänger också konjunkturer. Det är normal variation och klok politik lindrar dessa svängningar. Att bygga en robust ekonomi och insats av rätt åtgärd i rätt fas är uppdraget. Det är centralt för att skapa ett tryggt samhälle. De två kommunalförbund jag anförtrotts ordförandeskap i, först Miljösamverkan och nu Skaraborgsvatten, saknar för […]

Om risker (och möjligheter) i Billingeprojektet.

Svar till Maria Hjärtqvist och Johan Ask, socialdemokrater. I ortstidningarna har Maria och Johan ondgjort sig över risker de ser i Billingeprojektet. Vatten, bredare backe och lift är sådant de oroas av. Om vi börjar med gondollift så är dess fördelar flera framför stollift, den är lämplig för fler sorters resenärer. Såsom äldre, barnvagnar och […]

Jultal till sektor service.

Merparten av sektor service personal och servicenämnden samlades 14/12 i Valhall. Ca 450 personer. Ett bra tillfälle att adressera personalen samfällt. Nedan följer passager ur mitt tal. Talet var utan manus, från hjärtat, och är nedskrivet efteråt. Det kan därför skilja något. Hej, sektor service, är ni glada? ~ Medarbetarna, som sitter vid långbord, ropar […]

Erinran. (Om Försvar och säkerhet)

Detta är mitt tredje inlägg på temat försvar och säkerhet.  Sist varnade jag för att vi sannolikt skulle få se insats av reguljära ryska förband i Ukraina och att militärt engagemang sedan skulle sökas av Ryssland på annan plats när man mötte motgång i Ukraina. Jag väljer denna dag inte endast utifrån att dessa och […]

Snabb normalisering av sexualbrott, prognos till 2017.

Nationella trygghetsundersökningen frågar dels om personer utsatts för sexualbrott och dels om dessa isåfall har anmält detta. Förändringen av båda dessa faktorer är sedan 2010 mycket dramatisk. Något som ingen svensk tidning ännu skrivit om, men jag har tidigare berört detta här på bloggen. Länk (Anmälningsbenägenheten ned till 1/3 på fyra år.) samt tidningen Blåljus […]

Anmälningsbenägenheten ned till 1/3 på 4 år.

I dagarna rapporterar brottsförebyggande rådet om resultaten från Nationella Trygghets Undersökningen år 2015. I den stora enkätundersökningen säger sig en mycket stor andel av befolkningen blivit utsatt för sexuella övergrepp. Många, även professorer, avfärdar det som händer dessa företrädesvis unga kvinnor med att “anmälningsbenägenheten har ökat”. Det stämmer dock inte med samma undersökning som även […]

Mål med måltider.

Offentliga måltider, varav maten är en viktig del, engagerar och berör många. Det är helt i sin ordning, för mat och måltid är viktigt.  Jag välkomnar dialogen om offentliga måltider och det fokus dessa då får.  Samtidigt har jag en önskan om att föra dialogen om detta komplexa ämne på ett balanserat vis som berör […]