Sysselsättningsgraden nu högst i EU

Grafiken är skapad från Eurostats databas. Den visar att den Svenska sysselsättningsgraden i åldern 20 till 64 år är högst i EU.

Alliansen har lyckats bättre efter 5 år av internationell kris, än vad (s) gjorde i högkonjunkturen år 2006, något som den röda jämförelselinjen visar.

(S) lyckas sämre i medvind, än vad alliansen gör i motvind.

20131215-230246.jpg

Blå linje – Sverige. Grön linje – EU.

Alliansens arbetslinje gör att sysselsättningsgraden – den andel av befolkningen som jobbar – ökar i Sverige medan den rasar i EU.

Nu undrar du kanske hur det ser ut i åldern 15–74?

Sverige är näst bäst i EU, när man räknar in sysselsättningen på pensionärer och ungdomar. Intressant nog ökar sysselsättningen bland pensionärer mer i Sverige än någon annanstans. En följd av det förhöjda jobbskatteavdraget.

Sverige är lyckligt lottat med en högre andel ungdomar i åldern 15-24. Detta är i grunden mycket positivt för att klara försörjningsbördan framåt, men det blir lite skevt när de räknas in i sysselsättningsstatistik. De flesta studerar i den åldern och så bör det vara.

Hursomhelst är 1 eller 2 plats i EU ett mycket gott betyg till alliansens sysselsättningspolitik.

20131215-232010.jpg

Grafik nr 2. Den bättre halvan av EU. Sverige leder ligan !

En kommentar för “Sysselsättningsgraden nu högst i EU

Lämna ett svar