Om politikers arvoden i Skövde kommun.

Arvodesnivåer för kommunpolitiken har nu fastställts, per proxy. Enär riksdagens arvodesnivåer brukar fastslås såhär års, nu till 66900 kr och förändringen av kommunala arvoden i vårt fall har koppling till dessas ökning med 2,3% mellan åren 2018 och 2019. Då kommer tidningars bevakning av detta i kölvattnet och på förekommen anledning skriver jag därför detta. […]

Riksdagens nya tyngdpunkt är: Höger-konservativ.

Efter valet har parterna vunnit förtroende mätt i mandat, detta förtroende är en skalär, som enkom har en storlek. Men partier har inte enkom ett förtroende utan även en politisk riktning. Därmed är partiers politiska kraft i riksdagen att betrakta som en vektor, med både storlek och riktning. Krafter som drar åt olika håll beroende […]

En skatt är en skatt, även om Fridolin så kallar det för katt.

Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson har nyligen, i dagens industri, återlanserat tanken på en skatt för parkering vid arbetsplatser och vid externa köpcentra, syftet med pålagan är styrande inte finansierande och ska motverka användande av bilar. cyklar var bättre och lådcyklar när man storhandlar. Det har väckt raseri. I ett försök att krishantera har Miljöpartiets språkrör gått […]

Skövdeandan och gondoler.

Får jag, i en ambition av tillmötesgående och kompromissvilja, föreslå att vi återupprättar Skövdeandan och bygger en telemix istället? På kommunalråden Tord Gustafsson (M) och Åke Jönsson (S) tid föreslog jag, med viss humoristisk underton, i SLA att en funikulär kunde införskaffas till Billingebacken, som en symbol för Skövdeandan. En vagn i denna bergbana skulle […]

Skolverket duckar för skolans problem i ny analys.

Skolverket tar katten kring het gröt till en helt ny nivå i sin senaste rapport. RAPPORT 467 2018 . En 106 sidig orgie i diagram och statistik som belyser skola ur en enda aspekt/synvinkel. Socioekonomisk bakgrund. Tidigare rapporter publicerades 2006 och 2012. Rapporten sägs vara – och är säkert också – ett underlag för diskussion […]

Ännu ett slag i luften.

Mycket väl medvetna om att förslaget saknar stöd i riksdagen så kommer Regeringen och Vänsterpartiet imorgon presentera sitt förslag för att avveckla vinstdrivande företag inom välfärdssektorn genom helt oproportionerliga vinstbegränsningar. Att driva denna fråga om “vinster i välfärden” var vänsterpartiets krav för att stödja regeringen Löfven. Socialdemokraterna har brottats med sig själva i denna fråga […]

Lagom är bäst, Bolund!

Eller vad Flygets APC lär oss om Bostadskrisens ABC. Analys och väl avvägd kyla v/s yvighet, dramatik och känslor. “Dj—ar, dj—ar, dj–ar!” Hörs när testflygplanet kraschar. Filmklippet har visats om och om igen, men det intressanta sker just innan. Se sekvensen omedelbart innan. Dessa tilltagande svängningar, PIO, av Piloten Inducerade Oscillationer, skapas genom en kedja […]