Skolverket duckar för skolans problem i ny analys.

Skolverket tar katten kring het gröt till en helt ny nivå i sin senaste rapport. RAPPORT 467 2018 . En 106 sidig orgie i diagram och statistik som belyser skola ur en enda aspekt/synvinkel. Socioekonomisk bakgrund. Tidigare rapporter publicerades 2006 och 2012. Rapporten sägs vara – och är säkert också – ett underlag för diskussion […]

Ännu ett slag i luften.

Mycket väl medvetna om att förslaget saknar stöd i riksdagen så kommer Regeringen och Vänsterpartiet imorgon presentera sitt förslag för att avveckla vinstdrivande företag inom välfärdssektorn genom helt oproportionerliga vinstbegränsningar. Att driva denna fråga om “vinster i välfärden” var vänsterpartiets krav för att stödja regeringen Löfven. Socialdemokraterna har brottats med sig själva i denna fråga […]

Lagom är bäst, Bolund!

Eller vad Flygets APC lär oss om Bostadskrisens ABC. Analys och väl avvägd kyla v/s yvighet, dramatik och känslor. “Dj—ar, dj—ar, dj–ar!” Hörs när testflygplanet kraschar. Filmklippet har visats om och om igen, men det intressanta sker just innan. Se sekvensen omedelbart innan. Dessa tilltagande svängningar, PIO, av Piloten Inducerade Oscillationer, skapas genom en kedja […]

En god miljö för människan.

Vi har en lång tid arbetat med energieffektivisering av våra fastigheter. Den energi man inte förbrukar är den miljövänligaste. Nu mäter vi med början på skolor och förskolor en mängd inomhusvariabler, så som temperatur, ljusstyrka, fuktighet, ljud och luftkvalitet för att optimera arbetsmiljön, även nåsta mandatperiod kommer det innebära fortsatta mätningar och anpassningar av lokaler […]

Hybridkrigföring.

Detta är mitt fjärde inlägg om försvar och säkerhet. Vi är nu inne i en konflikt. En komposit i två nivåer, starkare än dess delar. Hybridisering sker när en ny organism sätts samman av andra. Effekten av detta, när avkomman är mer effektiv än sina föräldrar, kallas inom biologin för heterosis. Heterosiseffekt nås på flera […]

Regeringens farliga lek med bopriser.

Liksom årstider växlar så svänger också konjunkturer. Det är normal variation och klok politik lindrar dessa svängningar. Att bygga en robust ekonomi och insats av rätt åtgärd i rätt fas är uppdraget. Det är centralt för att skapa ett tryggt samhälle. De två kommunalförbund jag anförtrotts ordförandeskap i, först Miljösamverkan och nu Skaraborgsvatten, saknar för […]

Om risker (och möjligheter) i Billingeprojektet.

Svar till Maria Hjärtqvist och Johan Ask, socialdemokrater. I ortstidningarna har Maria och Johan ondgjort sig över risker de ser i Billingeprojektet. Vatten, bredare backe och lift är sådant de oroas av. Om vi börjar med gondollift så är dess fördelar flera framför stollift, den är lämplig för fler sorters resenärer. Såsom äldre, barnvagnar och […]

Jultal till sektor service.

Merparten av sektor service personal och servicenämnden samlades 14/12 i Valhall. Ca 450 personer. Ett bra tillfälle att adressera personalen samfällt. Nedan följer passager ur mitt tal. Talet var utan manus, från hjärtat, och är nedskrivet efteråt. Det kan därför skilja något. Hej, sektor service, är ni glada? ~ Medarbetarna, som sitter vid långbord, ropar […]

Erinran. (Om Försvar och säkerhet)

Detta är mitt tredje inlägg på temat försvar och säkerhet.  Sist varnade jag för att vi sannolikt skulle få se insats av reguljära ryska förband i Ukraina och att militärt engagemang sedan skulle sökas av Ryssland på annan plats när man mötte motgång i Ukraina. Jag väljer denna dag inte endast utifrån att dessa och […]