Ungdoms -sysselsättning, -inaktivitet & -arbetslöshet.

      Hej! Bered dig på en shock. Bilden visar hur andelen sysselsatta ungdomar i åldern 15–24 har förändrats. Källan är SCBs arbetskraftsundersökningar. Som synes har sysselsättningen ökat kraftigt.   Va! Inte läst om det i tidningen? Inte hört alliansen berätta om ungdomssysselsättningen? Nej. Egendomligt, eller hur? Vi har trots en mängd utmaningar med […]

Allians ja, kartell nej.

Allianssamarbetet är ett samarbete för en viss sakpolitik vars bas är gemensamma politiska värderingar. Det syftar till att bli mer konkurrenskraftiga tillsammans. Decemberöverenskommelsen, nedan benämnt kartellen, som nu 7 av 8 partier stöder och 6 av 8 ingått innebär istället en hel del teknikaliteter i formfrågor. Det syftar till att exkludera de utanför regeringsställning från […]

Regering i strid med forskning.

Den stora ägarprövningsutredningen kommer presenteras inom kort. Dagens industri rapporterar att civilminister Ardalan Shekarabi (s) låtit klippa och klistra i de bärande delarna av dessa slutsatser. Expertutlåtanden om att det är oklokt att reglera ägande på så sätt att privata aktörer missgynnas, att det saknas belägg för att privata aktörer skulle vara sämre på välfärd […]

Höger-vänstervind beräkning.

Nu när riksdagens resultat är fastställt och kommunens slutgiltiga resultat med all sannolikhet ser ut att bli som det preliminära, kan jag göra min traditionsenliga höger-vänster vind beräkning. Emellertid är den preliminär. Det är inte endast väljare som rör sig. Det gör även partier: Partiernas position på höger vänster skalan är bestämd av väljarnas uppfattning […]

Bäst lärare, inte flest lärare.

Johan Ask (s) vill i SLA idag 11/9 ha många lärare. Jag vill istället mäta hur väl lärare hjälper sina elever och kraftigt höja lönetaket för bra lärare. Ökad kvantitet med (S) står mot ökad kvalitet med (M). De framför inga som helst sakargument för sin linje. I den veckogamla rapporten, “Vad kan forskningen säga […]

Bäst lärare, inte flest lärare.

Enligt Lärarförbundets undersökning “Bästa skolkommun” har Skövde de gångna tre åren kraftigt förbättrat lärarnas löner, lärartätheten och andel behöriga lärare i jämförelse med andra. I vad avser lärarlöner har Skövde klättrat förbi 111 st kommuner. Detta för att alliansen prioriterat skolan. Vi har gjort riktade lönesatsningar och skolans budget växer snabbast. Lönen är viktig för […]

Mediekratin sänker alliansen

Medias bevakning påverkar valresultat. I en bok, som refereras i dagens tidning (här) och radio (här) Så visas det på storleken av denna effekt. Jag har valt att approximera en regressionslinje i diagrammet ur DNs artikel nedan. Där framgår att medias påverkan är i storleksordningen 2,5 procentenheter på valresultatatet hos ett parti av m, c, […]

Ungdoms – sysselsättningen

Oj! Sedär, ett helt nytt ord i det politiska samtalet. Ungdoms-sysselsättningen är de som har jobb i intervallet 15-24 år. Det har ökat med 66 300 personer, eller + 3,5 procentenheter räknat på hela befolkningen i intervallet. (Juli 2006-Juli 2014). Men heter det inte ungdoms-arbetslöshet? Nej det är ett annat mätetal på de som söker […]