Kommunala fastighetsbolags pionjäranda

Skaraborgs allehanda rapporterar idag på morgonen om en relativt andra bostadsformer och även i absoluta tal hög prisuppgång på bostadsrätter. Länk till artikeln. I detta ligger mer av möjligheter, än problem. Skälen är två till utvecklingen: Det finns en efterfrågan på bostadsrätter i Skövde. Naturligtvis är det mycket positivt. Det finns inte ett utbud stort […]

Att värdera lärares förmåga.

Hur idrottare presterar är ett vanligt samtalsämne. I brev till en företrädare för Lärarförbundet i Skövde tog jag, bland mycket annat, upp lärares prestation. Ett Tabu, visade det sig. I Sverige bryr vi oss om att få bollen i mål, för det har vi idrotten med karriärer, knivskarp konkurrens mellan spelarna och en tydlig utvärdering […]

Sysselsättningsgraden nu högst i EU

Grafiken är skapad från Eurostats databas. Den visar att den Svenska sysselsättningsgraden i åldern 20 till 64 år är högst i EU. Alliansen har lyckats bättre efter 5 år av internationell kris, än vad (s) gjorde i högkonjunkturen år 2006, något som den röda jämförelselinjen visar. (S) lyckas sämre i medvind, än vad alliansen gör […]

Ungas utanförskap. M vs S

SCB:s oktobersiffror visar kraftigt fallande ungdomsarbetslöshet eftersom fler unga jobbar. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är eniga om att bromsa den utvecklingen genom att göra det dyrare för unga att arbeta. De vill höja löneskatten för unga företagare och anställda. De vill se straffskatt på unga jobb. Skälet till att vi nu ser bättre arbetslöshetstal är ökad […]

Rödgrön arbetslöshet och alliansens sysselsättning

Nedan en principiell grafik, på den huvudsakliga skillnaden i huvudfrågan i valet 2014. Sajten ekonomifakta konstaterar att det krävs knappt 200.000 färre arbetslösa för att nå EUs lägsta arbetslöshetstal. År 2006 hade de rödgröna gömt undan just 200.000 arbetslösa genom att förtidspensionera arbetsföra människor. Så rensat för denna åtgärd har Sverige nu lägst arbetslöshet i […]

Interjvu angående folkomröstning

Idag sänder TV4 Skaraborg ett nyhetsinslag kring Miljöpartiets och Vänsterpartiets motion angående folkomröstning om Cementas kalkstensbrytning. Jag uttalar moderaternas och lagstiftarens ståndpunkt att folkomröstningar är till för frågor som ryms inom den kommunala kompetensen. Länk till nyhetsinslaget. I inslaget säger miljöpartiets representant att det är nu som Cementa lämnat in sin ansökan och att det […]

Mykobakterier i mjölk och försiktighetsprincipen.

Mykobakterier (Mycobacterium) är ett släkte bakterier. Ibland mykobakterierna finns det sådana som drabbar såväl djur som människor. Sjukdomar som sprids därimellan – och altså drabbar båda – kallas för zoonos. Mykobakterier är härdiga, vissa av dem kan överleva i miljön vid sidan av en värd, till exempel i jorden, i åratal och kan existera såväl […]

Replik till Silvester Jellinek

Tack Silvester Jellinek, VD Knistad Hotell och konferens, för debatt. Det är Jernhusen AB, som föreslår hotell vid Boulogner, strax norr om tuben. Och därtill “Skövde Office Park” med 500 kontorsarbetsplatser och 500 parkeringar. Det bolaget är värt 10 miljarder, vilket inte hindrar Silvester från att anse förslaget för okunnigt. Jag efterfrågade, i SLA år […]