Ny entré till Skövde ?

Skövde förtätas & Skövderegionen växer. Vid Skövde centralstation byggs kontor, parkering (500 av varje) och efterhand kommer troligen hotell. Kollektivtrafiken byggs ut och tillgång till mer bussar ordnas genom överdäckning. Detta leder sammantaget till ökad trafik, såväl gångtrafik som buss och biltrafik. Idag möts dessa strömmar i samma plan, framför stationshuset. Här, nedan, föreslås en […]

Skövderegionen

Skövderegionen är ett begrepp som används i Skövdes vision. Det är inte ett närmare definierat begrepp. Men jag tänkte råda bot på det, med att teoretisera kring vad som är hjärtat i Skövderegionen i ett dylikt visionärt / långsiktigt sammanhang. Det finns i Sverige ett krympande antal lokala arbetsmarknadsregioner som definieras av SCB. Eller – […]

Cementa

Jag sammanställde nedanstående ståndpunkter i ett Yttrande till mark- och miljödomstolen, som ikväll antagits enhälligt av Moderaterna i Skövde. Detta med anledning av Cementas ansökan om utökad och fortsatt täktverksamhet Länk till mer högupplöst .pdf (klicka här) Cementa är en värdefull arbetsgivare för Skövde kommun. Vi är måna om att våra industrier och verksamheter får […]

Varningsord för försvaret

Den svenska försvarsmakten har debatterats intensivt. Det är välkommet. På försvarsområdet har handlingarna de senaste åren dominerats av inrikespolitiska målsättningar. Stora konsekvenser har finansiella målsättningar, klass-ideologiska, regionalutjämnings-, blockpolitiska- och näringslivs- mål haft på försvarsmaktens förmåga. Dessa varningsord skrivs därför att den epoken närmar sig ett slut. Krig, disponering av stridskrafter i fred, uttalande av doktriner […]

Prisbildning & fjärrvärme

En ytlig blick på statistiken räcker för att konstatera att priset på pellets skuggar (dvs det följer) priset på fjärrvärme. Hur fjärrvärmepriset bildas har studerats av bildade människor. Slutsatsen de drar är att priset sätts utifrån kundens mest prisvärda alternativ, vilket skulle vara pellets och att det leder till denna skuggning, en indirekt effekt. Jag […]

Skövdes energisystem 2020

Skövde har en vision, där energisystemet är fossilfritt 2025. Skövde har en energiplan, där fjärrvärmenätet är fossilfritt 2020. Skövdes största arbetsgivare Volvo har ett principbeslut att alla anläggningar skall vara fossilenergioberoende, här och nu. Men just nu eldar vi mellan 11-19 % olja i fjärrvärmenätet, beroende på hur kall vintern är. Vilket sker i Volvos […]

Biokombinat. Flis istället för olja.

Skövde står potentiellt inför ett par större investeringar: Volvo Powertrains kommande gjuteri, G3 respektive Värmekällans andra block. Därtill finns i kommunen fler termiska processer, som Cementas roterugn. Dessa objekt har gemensamma nämnare och bör därför projekteras i ett sammanhang, i dialog och i samförstånd. Vad gäller värmeverket har det diskuterats en flispanna och nu senast […]

Svart pellets & grönt guld.

Biologisk omvandling I dagarna provkörs Skövdes nya biogasverk, som byggs tillsammans med Göteborgs energi. Det kommer, om allt går väl, att gå i produktion om någon månad. Detta representerar ett stort framsteg för vår kommun inom den biologiska omvandlingen av biomassa med ursprung från framförallt åkern till grön energi. I den saken har jag jobbat en hel […]

Morotsglappet 63-65+

Statsminister Reinfeldt, fick enormt genomslag i samhällsdebatten med att konstatera några enkla sanningar i pensionsfrågan. Fler behöver jobba längre.  Jag kan inte annat än instämma och har tidigare här i bloggen beskrivit det nya moderata uppdraget, att: Fler behöver komma bättre till sin rätt i arbetslivet. Som en kvalitativ dimension till och en utvidgning av arbetslinjens kvantitativa fokus […]