PPM (s)tölden. Hotet mot din pension.

Stefan Löfven har fastställt att socialdemokraterna avser att avskaffa PPM.

Din pensionsinbetalning till din egen pension vill de ej ska få växa, utan istället ge till dagens pensionärer.

PPM är en fonderad del av den allmänna pensionen. Här avsätts 2,5% av lönen till arbetarens egen pension. Den har växt historiskt med 5% per år, enligt pensionsmyndigheten.

Vad innebär detta för dig?

Det är inte helt enkelt att räkna ut, så därför har jag gjort nedanstående tabell.

Den bygger på att du, eller den du förklarar för, anger månadslönen år 2014 och antalet år man har kvar 2014 tills dess man tar ut pension. Vilket idag sker i snitt vid 64,5 års ålder.

Därutöver har antagits att man har en egen löneökningstakt om 3% per år, vilket är historiskt snitt de senaste 10 åren enligt SCB. Samt att (s) tar pensionen från och med år 2015.

Här är tabellen:

20140630-234559.jpg

Tabellen är framställd med ett MS Visual Basic macro i kalkylprogrammet MS Excel. Jag visar detta macro nedan för att detta skall vara helt transparent och om du vill pröva att använda andra ingångsvärden på ränta och löneökningstakt än vad jag gjort.

Det var nödvändigt att programmera Excel eftersom det inte finns färdiga inbyggda formler för detta ändamål. Inte ens ränta på ränta kan excel räkna med en färdig formel och här räknas ränta på ränta i ett fallande antal år av en hel serie uteblivna inbetalningar vars värden ökar med löneökningstakten för var år som går.

20140630-234920.jpg

Slutligen lägger jag en mer högupplöst bild på tabellen. (Klicka på den för att endast se tabell).

20140630-235214.jpg

Kommentarer:

Lämna ett svar