Ungdoms – sysselsättningen

Oj! Sedär, ett helt nytt ord i det politiska samtalet.

Ungdoms-sysselsättningen är de som har jobb i intervallet 15-24 år. Det har ökat med 66 300 personer, eller + 3,5 procentenheter räknat på hela befolkningen i intervallet. (Juli 2006-Juli 2014).

Men heter det inte ungdoms-arbetslöshet? Nej det är ett annat mätetal på de som söker jobb.

De som söker jobb har ökat med 22 100. +0,7 procentenheter räknat på arbetskraften.

Är det då inte en större nyhet att 66 300 fler unga jobbar, än att 22 100 fler unga söker jobb?

Jo.

Varför är det isåfall första gången vi hör ordet ungdoms-sysselsättning?

Därför att alliansen må ha den bästa politiken, men vi är väldigt, väldigt, dåliga på att berätta om den.

Låt oss därför titta på diagram, så att vi förstår vad som händer med ungdomarna:

Källa är SCB:s arbetskraftsundersökning: AKU. Säsongsrensade serier (Länk)

Men först, vill jag införa ett tredje mätetal. Resten av ungdomarna. De som varken söker jobb eller har jobb. De som inte är i arbetskraften.

Ungdoms-ej_i_arbetskraften. Vad har hänt med dom?

De har minskat med -4,9 procentenheter!

Men är inte det en dramatisk förändring? Jo. Och innan du frågar, så är skälet att vi inte hört om detta exakt samma som varför ingen berättar om ungdoms-sysselsättningen.

Diagrammen visar trendlinjer.

20140824-224809.jpg

När oppositionen raljerar om att ungdomsarbetslösheten inte minskar, så är det den rödmarkerade förändringen de är arga på. (Zooma om du vill se den). Från 20 till 20,7%.

Men ingen talar om de blå och mörkblå skillnaderna. Ingen – förrän nu – talar om de stora skillnaderna.

Är det inte oerhört märkligt?

Allt färre ungdomar väljer att stå utanför arbetsmarknaden. Det är den mest påtagliga skillnaden: Den mörkblå. Från 48,6 till 43,7

“Dagens ungdom” är ungdomar som vill jobba. Det visar de två övre raderna. Dels är arbetssökande kvar på i stort sett samma nivå. (Den röda minimala skillnaden.) Men det är väldigt många fler som jobbar. Vilket är den översta blå skillnaden. Från 41,1 till 44,6

Vad innebär då detta sammantaget?

Jo: En fullständig framgång för arbetslinjen.

Analysen / Slutsatsen är oerhört enkel att göra.

Det är inte samma sorts unga som utgör arbetslösheten längre, det sker en migration via dessa arbetssökande från gruppen i botten – utanför arbetsmarknaden – via arbetssökande i mitten och in i jobb i toppen.

De rödgröna raljerar över denna sak så som om det vore ett problem att transportsträckan i mitten existerar och alla tycks svälja den verklighetsbeskrivningen.

En liknelse med mp:s hat mot lastbilen är på sin plats. De ser bara bilen, men förstår inte att den transporterar något från A till B och eftersom de inte ser värdet av funktionen så ska den bort.

Jag har jämfört säsongsrensade siffror för juli 2006 (som råkar vara desamma oktober 2006) med siffror för juli 2014. Tack till SCB.

Kommentarer:

Lämna ett svar