Mediekratin sänker alliansen

Medias bevakning påverkar valresultat.

I en bok, som refereras i dagens tidning (här) och radio (här)

Så visas det på storleken av denna effekt.

Jag har valt att approximera en regressionslinje i diagrammet ur DNs artikel nedan.

20140826-200749.jpg

Där framgår att medias påverkan är i storleksordningen 2,5 procentenheter på valresultatatet hos ett parti av m, c, s och fp storlek för 20 enheter på bedömningsskalan. Av artikeln framgår därtill att effekten av medias subjektivitet är större på de båda små partierna.

SIFO mäter denna vinkling på en snarlik skala. Där allians fått stryk och de rödgröna extrempartierna undgått kritisk granskning.

Här är en bild över medias bevakning vid tiden för EU valet.

20140826-201511.jpg

Här är moderaterna negativt beskrivna. Med ett mätetal på ca -55.

Det innebär en effekt på väljaropinionen motsvarande 7 procentenheter i valresultat.

Därmed borde Moderaternas valresultat som sjönk från18,8 till 13,7 istället varit 20,7 med en objektiv mediabevakning.

Vår tids elit är en urbaniserad journalistkår vars politiska sympatier inte är representativa för befolkningen utan förskjutna till det rödgröna blockets extrema småpartier.

Deras subjektiva bevakning och de avgörande effekter det har undergräver demokratin.

Det är inte annat än en skandal.

20140826-202841.jpg

Bildkälla (här)

Vad kan detta innebära för riksdagsvalet?

Betrakta denna bild

20140826-203247.jpg

2 av alliansens partier ligger ca 12 enheter under. Vilket motsvarar en påverkan om 1,5 procentenhet vardera fp något mer motsvarande 1,7. Moderaternas läge -45 motsvarar 5,6 procentenheter. Inalles – 10,3 procentenheter för alliansen. Om mediabevakningen är lika subjektiv och vinklad i valet.

De rödgröna där sänks S med ett par enheter eller en kvarts procent. F! Och v höjs lika mycket och det som är känt som journalistkårens favorit, mp, höjs med 7-8 enheter motsvarande 0,9 p.e Det gör +1,1 för de rödgröna.

Totala differensen är 11,2 enheter för blocken. Mer om F! kommer in.

Det vill säga totalt avgörande för vem som styr landet och bildar regering.

Skillnaden mellan blocken i en sammanviktning av samtliga opinionsmätningar (länk, grafik nedan)är just nu 9,4 procentenheter, alltså lägre än journalisternas effekt.

Effekt finns även på (sd) i detta fall motsvarande 1,9 procentenheter.

Medias vinklade bevakning har en så stor effekt att journalisternas makt och inflytande om totalt över tretton procent ger dem platsen över Sveriges tredje största politiska parti.

20140826-205812.jpg

Kommentarer:

Lämna ett svar