Bäst lärare, inte flest lärare.

Enligt Lärarförbundets undersökning “Bästa skolkommun” har Skövde de gångna tre åren kraftigt förbättrat lärarnas löner, lärartätheten och andel behöriga lärare i jämförelse med andra. I vad avser lärarlöner har Skövde klättrat förbi 111 st kommuner. Detta för att alliansen prioriterat skolan. Vi har gjort riktade lönesatsningar och skolans budget växer snabbast.

Lönen är viktig för att attrahera, premiera och rekrytera dugliga lärare. Prestationen skall märkas på lönen.

Sossarna vill istället öka antalet lärare ytterligare och är motståndare till högre lärarlöner. Deras kvantitet ställs mot ökad kvalitet med oss. Vår väg är i linje med OECDs rekommendation.

Bättre lärare är viktigare än mindre klasser förklarade OECD:s Pisaansvarige Andreas Schleicher, när den analys som gjordes på regeringens begäran presenterades.

Professor Eric Hanushek, vid Stanford, fann att elever lär sig tre gånger så mycket på samma tid om läraren tillhör den bättre fjärdedelen, än om läraren tillhör den sämre. Jag vill mäta lärares kvalitet för att lära av och premiera de dugliga. Jag vill ge feedback till lärare hur väl de lyfter sina elevers kunskapsutveckling. Skövde bör bli känt för att premiera och utveckla dugliga pedagoger.

Ett kryss på mig och en röst på moderaterna är ett val för en fungerande lösning. En skola av toppklass byggs med bäst lärare, inte flest lärare.

Torbjörn Bergman (M)

20140906-150244.jpg

Kommentarer:

Lämna ett svar