Arbetslösheten lägre, förutom i resten av världen.

20140910-074837.jpg

Bilden är från OECDs databas. Arbetslösheten ökar i världen i övrigt sedan januari 2066.

Här i Sverige är den däremot lägre. Arbetslinjen fungerar väl och alliansen har fört Sverige tryggt igenom en stor kris.

Kommentarer:

Lämna ett svar