Bäst lärare, inte flest lärare.

Johan Ask (s) vill i SLA idag 11/9 ha många lärare. Jag vill istället mäta hur väl lärare hjälper sina elever och kraftigt höja lönetaket för bra lärare. Ökad kvantitet med (S) står mot ökad kvalitet med (M). De framför inga som helst sakargument för sin linje. I den veckogamla rapporten, “Vad kan forskningen säga om utbildningsresultat och lärarlöner”, framgår de flesta av mina argument.

Där konstateras att skolforskningen tillmäter läraren en väldigt stor betydelse för utbildningsresultaten. En internationell jämförelse visar också att Sverige har fler men sämre betalda lärare. Lönespridningen är också väldigt låg bland de svenska lärarna, vilket medför sämre möjligheter att göra karriär.

De länder som presterar bra i PISA har tvärtom större klasser än Sverige och högre topplöner för de bästa. En annan slutsats i rapporten är att forskningen överlag finner positiva utbildningseffekter av konkurrens mellan olika skolor.

Johan har tydligt markerat att han inte vill något av detta, utan fler lärare och fortsatt låga och lika löner. Jag vill mäta, premiera och rekrytera bättre lärare med hjälp av högre lön för de dugligaste. För detta har jag stöd i aktuell forskning. En skola av toppklass byggs med bäst lärare, inte flest lärare.

20140911-205549.jpg

Grafiken visar utvecklingen i ranking – topplistan – för Lärarförbundets undersökning “Bästa skolkommun” för två delindex. Alliansen har prioriterat utbildade lärare och lärarlöner. För lärarlöner har vi klättrat förbi 111 kommuner på tre år.

Kommentarer:

Lämna ett svar