Valnattsresultatet Skövde – 4 vågmästarpartier, en allians.

Då resultatet för samtliga distrikt i Skövde räknats på valnatten står det klart att de tre största borgerliga partierna tappat var sitt mandat till SD.

S har å sin sida tagit ett mandat från V.

20140915-031032.jpg

Alliansen gör i Skövde ett avsevärt bättre val än på riksnivå. Det negativa genomslaget av rikstrenden är lågt, men ändå märkbart såtillvida att alliansen tappar egen majoritet.

Vi är fortsatt största block, med 29 mandat. Men Sd har blivit kallad vågmästare i press. Denna vågmästarställning är dock inte stark. Det rödgröna blocket har fortsatt samma storlek. 26 mandat.

Samtliga oppositionspartier har möjlighet att stoppa förslag i oppositionen genom att rösta med alliansen: Sd 6, V2, S20, Mp4 ger en total opposition om 32.

Vi har därmed 4 vågmästarpartier i Skövde. Men de lär knappt aldrig vara benägna att samsas på vågen. Vi kan inte minnas något enda sådant tillfälle den senaste mandatperioden.

Därmed bör alliansen regera vidare, i nuvarande form. Vi utgör det största samarbetet.

Det är ett mycket bra besked för Skövde.

Står sig valnattsresultatet?

Ja, det gör det i vad avser ovanstående slutsats.

Mandaten beräknas valkretsvis. Vi har en i norr med 30 mandat och en i söder med 31.

I norr knep Sd sista mandatet, S är rivalen. En dragkamp inom oppositionen.

I söder knep Fp sista mandatet, C är rivalen. En dragkamp inom majoriteten.

Med stor sannolikhet kommer därför de inledande slutsatserna att gälla även det slutgiltiga resultatet.

20140915-033409.jpg

Kommentarer:

Lämna ett svar