Höger-vänstervind beräkning.

Nu när riksdagens resultat är fastställt och kommunens slutgiltiga resultat med all sannolikhet ser ut att bli som det preliminära, kan jag göra min traditionsenliga höger-vänster vind beräkning.

Emellertid är den preliminär. Det är inte endast väljare som rör sig. Det gör även partier:

20140921-113416.jpg

Partiernas position på höger vänster skalan är bestämd av väljarnas uppfattning och hämtad från valundersökningar. Figur ur dokumentet “Åttapartivalet” SCB.

Här borde vi altså haft tillgång till data för år 2014. Men vi använder 2010 års data för partiers position i beräkning av båda valens vänster-höger position. Därav är uträkningen preliminär.

Därtill använder vi data om mandatens fördelning, källan är valmyndigheten www.val.se diagram är gjorda av denna bloggare utifrån det underlaget och kan användas fritt.

20140921-114110.jpg

20140921-114116.jpg

Det vi sedan räknar ut är var på väljarnas höger-vänster skala som tyngdpunkten för alla mandaten ligger.

50 är medeltal. En tyngdpunkt högre än 50 innebär att församlingen är mer höger än vänster enligt väljarna.

Som synes är det en lätt vänstervind i riksdag och en svag högerbris i Skövde kommun.

Moderaterna i Skövde kommun står ut genom att kraftigt bryta mot rikstrenden.

Den stora trenden inom politiken är inte en rörelse i höger-vänster ledd. Rörelsen är istället stor inom högra planhalvan i en annan dimension utifrån en skala Stad-Landsbygd.

Vill man dra en slutsats av valresultatet, så får det bli att: Moderaterna i Skövde är lite mer lantisar, än moderaterna i Riksdagen.

20140921-115017.jpg

Kommentarer:

Lämna ett svar