Ungdoms -sysselsättning, -inaktivitet & -arbetslöshet.

 

 

 

Hej!

Bered dig på en shock.

Skärmavbild 2015-06-02 kl. 20.47.29

Bilden visar hur andelen sysselsatta ungdomar i åldern 15–24 har förändrats.

Källan är SCBs arbetskraftsundersökningar. Som synes har sysselsättningen ökat kraftigt.

 

Va! Inte läst om det i tidningen? Inte hört alliansen berätta om ungdomssysselsättningen?

Nej. Egendomligt, eller hur?

Vi har trots en mängd utmaningar med migration, demografi och global ekonomi en mycket högre andel unga i jobb nu än före alliansen.

 

Ser vi så på andelen unga som söker jobb. Ni vet den “rekordhöga ungdomsarbetslösheten”.

Den har vi ju alla hört talas om!

Skärmavbild 2015-06-02 kl. 20.47.37

Den har visst minskat här i skarp kontrast till vad som sagts.

Trots galloperande ungdomsarbetslöshet ute i den globala krisens Europa, stora ungdomskullar i Sverige och att heltidsstudenter nuförtiden i högre grad finner det lönt att jobba, så har ungdomsarbetslösheten gått nedåt.

Tack Anders Borg!

 

Ja, då var vi väl klara då?

Nej inte riktigt, kvar finns de som ej är en del av arbetsmarknaden, de som varken har jobb eller söker jobb.

Skärmavbild 2015-06-02 kl. 20.47.45

 

Här rasar det och det är intressant eftersom det annars är enkelt att flytta ungdomsarbetslösheten hit, åt fel håll till inaktivitet, men de har alltså rört sig härifrån med alliansen – via arbetssökande – och till det som första diagrammet visar: In i sysselsättning.

 

Sverige jobbar!

 

 

Läs även : Rödgrön arbetslöshet och alliansens sysselsättning.

20140605-082626.jpg

Läs även : Ungdomars utanförskap sänkt näst mest i EU, om NEET.

Läs även : Sysselsättningsgraden nu högst i EU.

.