Rekord-Jobbökning, utrikes födda äldre.

Ska visa på något så provocerande som ett fall när:

Dubbel arbetslöshet lett till något bra.

Betrakta dessa diagram över Utrikes födda i åldern 55-74 år. (Egna diagram, från SCBs AKU säsongsrensade serier).

Det första man ser är en häpnadsväckande sysselsättningsökning, +8 procentenheter under alliansen (grön klammer), efter att en dykande trend bröts 2007.

Sverige har sedan något år högst sysselsättningsgrad i EU i intervallet 20–64, men ökningen för denna kategori vi skriver om här saknar motstycke under perioden i Sverige.

Denna grupp står vanligtvis långt från arbetsmarknaden, men har nu rusat in hela vägen till sysselsättning.

Skärmavbild 2015-06-08 kl. 22.59.29

 

Därefter ser man, (röd rektangel), en mycket ,mycket, låg arbetslöshet. Nära Maltas genomsnitt på 4% – de som nu har lägst sådan i EU.

Denna arbetslöshet är lägre än snittet i Sverige, utrikes födda äldre – de som står långt från att få jobb…. de sökte inte jobb.

Märkligt? Nja, inte så konstigt för sossarna förtidspensionerade dem på löpande band genom ackordslöner på FK. (röda pilar).

Sedan kom alliansen och gav människor incitament att röra sig åt andra hållet (blå pilar). Då fördubblades visserligen arbetslösheten, det vill säga de arbetssökande blev fler. Gul klammer.

Slutligen – och det är bra grejer – så minskade den andel som helt stod utanför arbetsmarknaden, med hör och häpna 10 procentenheter. (Röd klammer).

 

För de som är svårast att få i jobb är det mycket tydligt att sysselsättning å ena sidan är i rakt motsatsförhållande till andelen som står utan jobb å andra sidan och att det som styr åt vilket håll folk rör sig är arbetslöshetens storlek, eller med andra ord hur många av dem som söker jobb.

Notera att efter 2010 är arbetslösheten konstant, den fortsätter inte öka, men människor fortsätter röra sig från utanförskap via jobbsökande till sysselsättning.

Sambandet mellan [sysselsatta & Ej i arbetskraften] som syns spegelvänt här ovan blir mycket tydlig om man vänder på skalan i de nedersta diagrammen, voila:

Skärmavbild 2015-06-08 kl. 22.39.15

 

Som synes är de övre och de nedre mycket lika när man vänder skalan i de nedre. Kommunicerande kärl, via de arbetssökande där emellan.

 

 

 

Om nu Löfven jagar sin heliga graal, “EUs lägsta arbetslöshet”, dvs Malta, så kommer det inte kunna ske utan att trycka ned denna svår-sysselsatta grupp ned mot 2-3% arbetslöshet. Det vill säga se till att utrikes födda äldre inte söker jobb i någon nämnvärd omfattning längre. Det i sin tur låter sig inte göras utan massiva förtidspensioneringar, som de gjorde senast.

20140309-175318.jpg

Apropå Malta, så har de näst högst utanförskap i EU, blott 2/3 är sysselsatta i åldern 20-64. Sverige är bäst med 4/5.

Få jobbar där i Malta varsom arbetslösheten är lägst.

 

Jag vill poängtera en sak: Det är naturligtvis inte så att ju högre arbetslöshet desto bättre. Men det grava fel Löfven gör är att inte söka minimera samtliga icke-sysselsatta. Det vill säga summan av Ej i arbetskraften och de Arbetslösa i det han “vill bekämpa”.

Alliansen har som bekant ett positivt sysselsättningsmål och då summan av det relativa arbetslöshetstalet och de som ej är i arbetskraften är dess motpol, så kan man med fog säga att det är vad alliansen gjort.

Vill man “se” skillnaden mellan blockens jobbmål på så vis kan konstateras att (S) vill “bekämpa”, eller minimera, de få arbetssökande mellan de blå och röda strecken i översta figuren, medan alliansen söker maximera dem sysselsatta över det blå strecket och minimera summan av de under detsamma.

Sammanfattar vi denna skillnad så har:

  • Alliansen en arbetspolitik för alla som ger fler i jobb, medan
  • (S) har en bidragspolitik mot ett fåtal som ger färre i jobb.

 

 

Undrar du nu varför summan av mätetalen i diagrammen inte blir 100% och summan av förändringarna inte blir 0 procentenheter, pe. så har du ett sunt kritiskt förhållningssätt och är att gratulera. Förklaringen är att det kommer sig av att arbetslöshet räknas i procent av arbetskraften, ej i procent av hela befolkningen som de båda andra mätetalen.

Kommentarer:

Lämna ett svar