Migrationen. Två scenario framåt.

Sammanfattning

För närvarande råder en flyktingkris i Europa. 

Detta inlägg handlar om vad det kommer sig och vad det innebär för Sverige framöver.

Inlägget är tankeväckande för den intresserade, men långt.

Även om du är helt ointresserad av att lära dig sakfrågan och istället är en vänsterliberal symbolanalytiker, som letar efter och slåss med laddade ord och uttryck för att försöka hålla moderater innanför åsiktskorridoren, så lovar jag dig en guldgruva. Happy hunting! ?

Exodus av Paul Collier.

För den som söker böcker om det komplexa området migration finns inte mycket att hämta på svenska. Då finns antingen böcker som är djupt kritiska till alla former av invandring eller de som pläderar för fri invandring. Vill man ha en mer balanserad betraktelse om invandringens för och nackdelar återstår ofta böcker från USA eller Storbritannien. Där finns en större bredd på emigrationslitteraturen. 
Ett färskt exempel är boken Exodus av Paul Collier, enligt min tycke en bra genomgång av det getingbo som emigrationsfrågan utgör. Collier har valt att se problemet från tre olika synvinklar. Hur påverkas emigranten, sändarlandet och mottagarlandet?

Collier är en respekterad brittisk utvecklingsekonomi, professor i Oxford och expert på Afrika. Hans analys är att emigranten, den som flyttar från ett fattigt till ett rikt land, alltid är en vinnare. Sändarlandet, som blir av med en medborgare, kan förlora eller vinna beroende på hur de medel som återsänds till hemlandet används och om medborgaren återvänder för gott eller inte. För mottagarlandet är det avgörande hur väl inflyttarna integreras i det nya hemlandet. 

Här stödjer sig Collier mycket på den forskning kring socialt kapital som bedrivits av den amerikanske statsvetaren Robert Putman. Med socialt kapital menas det nätverk av kontakter och relationer som gör att det skapas tillit och företroende mellan människorna i ett samhälle. 

Det finns en risk att det sociala kapitalet urholkas om invandrarna i nya hemlandet (diasporan) blir så stor att den omöjliggör en integrering, varnar Collier med stöd av Putman. 

Collier menar att diasporans tillväxt kan leda till svåra motsättningar i mottagarlandet och förordar därför begränsningar av invandringen. Han menar att den centrala frågan inte är om invandringen är bra eller dålig. Det gäller istället att hitta en jämviktsnivå som gör att den sociala kapitalet kan behållas. 

Jag vill varmt rekommendera boken för den som vill gå på djupet i frågan. Boken är tankeväckande och ger en bred internationell utblick och många nya insikter. Collier har själv invandrarbakgrund.  

Han skriver hela kapitel först om vilket Tabu denna fråga är och gör en mängd utfästelser och avböner för att inte bli tagen för det ena eller det andra av de två extrema motpoler som dominerar invandringsdebatten.

Jag säger, hoppa inte över det kapitlet, det gäller mig med. Med tillägget att jag är moderat. Bokstavligt talat moderat, alltså måttfull och sansad. Jag gillar inte bara olika, jag älskar lagom.

Svensk invandringspolitik har emellertid inte varit moderat i denna betydelse sedan migrationsöverenskommelsen med miljöpartiet 2011.

Som förklaringsmodell i detta inlägg används professor Sir Paul Colliers “workhorse” ur boken Exodus – How Migration is changing our world.

Men först ser vi på vilka faktorer som driver migrationen:

Tre faktorer som driver migrationen.

Collier anger tre saker som driver migrationen:

 1. Diasporans storlek. (Ju fler i destinationen desto fler flyttar efter).
 2. De relativt sett högre förmåner som kommer av att bo här.
 3. Antalet som har råd att betala resan.

Alltsedan Lee, en tidig migrationsforskare, har det talats om push och pull.

Jag tillåter mig en liten utvikning och reflektion här eftersom blogg-grannen och partivännen Anders Johansson nyligen och i replik på mig uttryckt att flyktingar “i huvudsak flyr från” miserabla förhållanden och krig.

Som framgår ovan är vännens kritik inte sann. Man flyr mer till än från. 

Vi kan bena ut det än tydligare utifrån push-pull:

 1. Diasporans storlek, en renodlad pull-effekt, man flyttar till landsmän.
 2. Relativt högre förmåner, är i huvudsak pull-effekt eftersom förmånerna är högre här än i MENA länder oavsett krig, lägervistelse o.d. Effekten består således om än svagare ifall krig upphör.
 3. Pengar till resan. Är en frånvaro av push. Det är de välbeställda som har råd att betala resan och fly.

Flyktingar lockas hit och blir fattiga och utarmade först när de betalar smugglaren sitt livs besparing och reser. Somliga betalar det yttersta priset. 1,4% av de som reste över havet första halvåret drunknade. Bara i Libyen står en miljon ytterligare beredda att resa. De potentiella dödssiffrorna förskräcker. Vinterstormar kan driva upp detta ytterligare. Hittills under året talar vi om knappt 3000 döda. Enkäter bland migranterna ger vid hand att de kan tåla en risk så hög som 25%.

Professor Sir Paul Collier sammanfattar vår förda politik sedan 2011 väl i den konservativa tidningen The Spectator:
  

We now recognise this as a breach of a basic moral duty of the fortunate towards the less fortunate: ‘Thou shall not tempt.’ Currently, if a refugee can get a foot on a European beach, or be fished out of the sea by a European rescue vessel, they get privileged access to asylum. That is why they take the risk.

This legal structure is not just foolish, it is deeply immoral. Europe has a duty to fish refugees out of the sea because it is morally responsible for tempting them on to the sea. So whatever else Europe does, it must stop this policy of temptation. Paying a crook thousands of dollars for a place on a boat should not entitle a Syrian refugee to a more privileged entry to Europe. It is profoundly unfair to the other suffering refugees.

Alltså Svensk politik är lockande “Pull-faktorn” igen. Men inte bara det utan även djupt omoralisk och dåraktig.

Dessa ord från en respektabel adlad professor är ovanligt tydliga.

Aktuell statistik visar också tydligt att det inte är kriget i Syrien som driver detta nu. Våldet där kulminerade 2012 och ekonomen Tino Sanandaji visar i ett inlägg att knappt 32% av de som sökte asyl kom från Syrien under förra veckan.

 Hur många av de som inte registrerade sig som kom därifrån kan vi inte veta. Mottagningssystemet och kontrollen har brutit samman.

Styr och reglerteknik, nivå, volym och takt. Minister utan koll.

Nivåerna är höga. De var höga redan innan sett till historik och omvärld. De har inte varit så höga sedan enstaka dagar under världskriget och de är högst i Europa. 

I reglerteknik talar man om PID. P för position, eller nivån, den är redan hög. Så även I för integral eller om du så vill volym efter tid den är i vart fall medelhög. Sverige har varit ett öppet land som bejakat multikultur sedan riksdagen så beslutade 1975 men då var vi ett mycket homogent land befolkningsmässigt. Men det mest slående nu är D. D för derivata, lutningen. Alltså den takt med vilken volymer ökar från en dag till en annan. Den är mycket hög. 

  
Regeringens Morgan och migrationsverkets chef höll presskonferens om detta Söndagen (!) den 18 oktober. Jag såg den live. “Ingen skulle kunnat förutse hur detta kunde utvecklas”. Men mekanismerna är alltså väl beskrivna av Collier i en bok från 2013 och de som nu kommer hit rapporterade migrationsverkets utsända på plats att de avreste för en månad sedan med destination Sverige.

Ministern spelar teater som håller konferens en söndag om sådant som varit väntat en månad. Ljuger man så för folket, bör man avgå. -Avgå Morgan!

Annars var den ångest och frustration ärlig, inte spelad, under konferensen. Ministern har inte kontroll. Det har heller inte direktören för Migrationsverket. Det syns att de inte mår bra. ?

Grafen är intressant, höst är folkvandringstid därför en puckel för varje år. Lägg märke till hur de ökar för vart år sedan migrationsuppgörelsen då reglerna för invandring luckrades upp enligt krav från miljöpartiet. 

Under denna tid har diasporans storlek byggts upp. Det är en självförstärkande process säger vetenskapen. Positiv feedback loop.

Ju fler som redan är här, desto större är dragningskraften för fler ur den folkgruppen att flytta hit. Vid oreglerad invandring kan man således förvänta sig mer för varje efterföljande år i en accelererande process.

Det är exakt vad diagrammet från konferensen visar. Detta är alltså inte oväntat, utan förväntat, utfall för den påläste. -Avgå Morgan!

Colliers work-horse, en modell för att förstå vad som kommer ske.

Men en diaspora kan väl också minska?

Jo. Vi tittar på Colliers modell.?

 (egna skisser pga upphovsrätt men annars återfinns i stort identiska och samma resonemang och uttryck i Colliers bok, Exodus):

  
Collier skiljer på “Settlers” / ” Bosättare” och “Imigrants”/ “Invandrare”.

I diagrammet ovan (e. Collier) så är invandringstakt på y-axel. Det vill säga hur många som kommer hit per dag. På x-axeln är diasporan, det vill säga den ännu ej assimilerade/integrerade delen av folkgruppen som redan är här.

Collier konstaterar att genom assimilation kan diasporan minska. En kulturellt närstående folkgrupp (Collier använder Polen som exempel har i typfallet en funktion liknade den för invandrare, ovan, vi kan i vårt fall ta nordiska länder). 

Med större kulturellt avstånd följer ökad svårighet att integrera en folkgrupp (Colllier talar om Bangladesh, vi kan i vårt aktuella fall tala om MENA länder. = Mellanöstern och Nordafrika som har ett större avstånd kulturellt än Norden). Collier kallar dessa “Settlers” eller på svenska “Bosättare”. Låt oss kika närmare på den kategorin.
  
Kurvan visar att vid en given punkt under den (som ges av en kombination av låg invandringstakt och medelstor diaspora) så minskar diasporan. I vårt fall innebär det  så assimileras då befolkningen från MENA snabbare i den inhemska populationen än vad nya kommer till.

I det vita fältet är det tvärtom så att diasporan, de icke integrerade, ökar.

Vi sa ju, apropå PID, att takten var hög, diasporan medelhög och derivatan (=lutningen) mycket hög.

 
Den övre blå migrationsfunktionen (e. Collier) visar en utveckling med hög invandring som ökar snabbt. Den nedre måttlig nivå som ökar måttligt. Intressant nog leder måttlig invandring in i det gröna fältet och där det träffar uppstår jämvikt. Det vill säga med måttlig invandring når den ej assimilerade folkgruppens storlek en stabil nivå där lika många integreras som det kommer nya.
Det är bara fint, det är lagom migration. Eller för att använda ett favoritord, det vore moderat.

Rådande situation visas alltså av den övre grafen. Då, säger Sir Collier, uppstår inte jämvikt av sig självt. Endast tre saker kan få diasporan att inte växa i accelererande takt då. Integration, repatriering och invandringsreglering.

Collier skissar ett första scenario.

?Det otäcka scenariot.

  

Detta här ovan är ett av de två scenario som kan tänkas utspelas de kommande åren. Det otäcka.

Betrakta punkten “Lucia”, som inte är slumpmässigt vald, det är tom ett begrepp i Sverige Luciabeslutet (wiki) (De 25–30 åriga cykler av omväxlande liberal och restriktiv invandringspolitik som flera länder uppvisar brukar kunna stänga dörren hårt så års då det är i slutet av folkvandringssäsongen vilken toppar på hösten varje år).

Vi är närsomhelst där, troligen före Lucia, eftersom det denna gång kommer lika många på tio dagar som då föranledde åtgärder på ett halvår.

Collier kallar tiden fram till Lucia för ångest-fasen. (Blå linje). Regeringen Löfven är nu långt in i ångestfasen.

I punkten Lucia inser regering och riksdag att utvecklingen inte håller. 

De inför gränskontroller och reglerar invandringen så att takten inte ökar mer. P dygnstakten blir konstant och D lutningen blir plan. 

Men I, integralen fortsätter växa. Punkten Lucia och den orangea fasen, panik-fasen, därefter når inte ner i det gröna fältet. Det vill säga diasporan fortsätter att växa.

Nu inträder den otäcka fasen. Förväntat är detta efter valet 2018, alternativt efter ett extra val.

Någon inför då mycket hårda regleringar på migrationen som får diasporans storlek att sluta expandera i kraft av migrationsströmmar. Collier kallar detta den otäcka fasen.

Jag tror också att en sådan fas kan vara otäck, den andas mycket tuffa tag, efter en längre tid av passivitet. För lite för sent, ersätts av ett alexanderhugg. Det i sin tur andas totalt maktskifte och mycket tuffa och grovhuggna tag. Vilket fyller mig med olust.

Jag tror dessvärre att detta scenario är det mest sannolika.

Men låt oss titta på vad som bör göras 

?Det balanserade scenariot.

Detta är inte exakt Colliers andra scenario som beskriver klok politik, därav heller ingen glad ? gubbe. Det är helt enkelt för sent för det, vi är för nära Lucia. Och där Collier styrde om klokt långt innan Lucia med nedreglerad invandring, så har Sverige bekymmerslöst kört vidare på fel väg längre än optimalt.

  
Efter den blå ångestfasen inträffar Lucia+. Det är hårdare åtgärder för att inte endast reglera ned invandringen, utan även minska de pull-effekter som drar. Exempel på åtgärder utöver de tuffare kraven för att komma in kan vara:

 1. Diasporans storlek minskas genom repatriering av illegala.
 2. Relativt högre förmåner minskas med tillfälliga uppehållstillstånd, lån istället för bidrag, lägre bidrag, ej samhällsservice till illegala.
 3. Kostnaden för resan höjs genom effektiv yttre gränsbevakning.

Genom aningen tuffare tag redan i Luciatid fås takten, P, att succesivt sjunka under panikfasen (orange linje). D, lutningen är alltså negativ.

Detta möts genom förbättrad integration. Funktionen för diasporans assilmilering fås att mindre likna “bosättares” och att mer likna “invandrares”. (grön pil).

Dessa dubbla strategier, i tid, får funktionerna att mötas i punkten [**Jämvikt] och diasporans storlek stabiliseras därmed utan att man behöver gå in i den otäcka fasen.
 Exempel på åtgärder kan vara:

 1. Förbud för viss klädsel på offentlig plats, så som nyligen Frankrike vann rätten till i Europadomstolen med heltäckande slöja.
 2. Åtgärder för en mer blandad elevsammansättning, men mer enhetlig skola.
 3. Åtgärder för att bryta bostadssegregation.
 4. Slopad hemspråksundervisning.
 5. Nolltolerans mot olagliga sedvänjor, som förtrycker kvinnor.
 6. Utbildningsinsatser mot islamism och hedersrelaterat våld.
 7. Skolplikt för vuxna. 
 8. Upprätthållande av närvaron i skolor för barn.
 9. Förbud mot religiösa friskolor.
 10. Samt åtgärder för att få invandrade i arbete. Särskilt kvinnor.

Ingen av ovanstående förslag ska ses som annat än exempel, jag har dubier mot en del och kan säkert komma på bättre. Artikeln syftar inte till att forma dessa detaljer utan de ska ses som anektdotiska exempel. Syftet är det intressanta.

I det senaste (10.) var alliansen mycket lyckosam. Läs om det här på bloggen. Arbete är mycket viktigt för att integrera utrikes födda och vi såg med alliansen ett rekord i jobbökning för utrikes födda äldre. Arbetslinjen igen således. Läs mer om arbetslinjen här också Fler behöver komma bättre till sin rätt i arbetslivet
Med detta tackar jag läsaren för uppmärksamheten för denna gång.

Glöm inte köpa Colliers bok, obligatorisk läsning inför att detta spelas ut. Vi ser nu snart om politiken levererar tillräckligt i tid, [Lucia+] ?eller för lite för sent [Lucia]?.

Kommentarer:

Lämna ett svar