Anmälningsbenägenheten ned till 1/3 på 4 år.

I dagarna rapporterar brottsförebyggande rådet om resultaten från Nationella Trygghets Undersökningen år 2015. I den stora enkätundersökningen säger sig en mycket stor andel av befolkningen blivit utsatt för sexuella övergrepp.

Många, även professorer, avfärdar det som händer dessa företrädesvis unga kvinnor med att “anmälningsbenägenheten har ökat”. Det stämmer dock inte med samma undersökning som även studerar detta. Vi visar förändringen grafiskt:

   
Diagrammet här ovan visar utvecklingen av den andel som säger sig blivit utsatta för sexualbrott.

Jag har gjort diagrammet från ett kalkylblad med tidsserier fram till 2014 på BRÅs hemsida och sista datapunkten är från NTU 2015:

De har själva ett snarlikt interaktivt diagram (på denna länk) från NTU 2015.
 
Detta diagram är svårare att finna data till publikt och jag har aldrig sett det tidigare visualiserat i grafisk form. Det är gjort av mig från samma kalkylblad på BRÅs hemsida.

Dessvärre har BRÅ inte publicerat någon tidsserie för denna anmälningsbenägenhet / anmälningsgrad ända fram till år 2015.

Många professorer/kriminologer påstår återkommande i dagspressen att anmälningsbenägenheten ökat. 

Som diagrammet visar så har den istället långt mer än halverats från 23% till 8,4%. 

En dryg tredjedel är kvar. 

Ett annat sätt att utrycka detta är att för varje anmälan nu, så skulle det skett två till om man anmält i samma grad som år 2010. För varje kvinna som anmäler nu är det ytterligare två som inte längre finner det lönt…

Slutsatsen måste vara att sexuella övergrepp ökar mycket snabbt och har därmed normaliserats i vårt samhälle så att anmälningsbenägenheten minskar.

Det är en mycket oroande utveckling av två skäl:

1. Den återgång till medeltida syn på kvinnan som företeelsen är en del i. Vårt samhälle är rikt för att det är jämlikt. Välstånd och välfärd kan bäras om alla får vara fria och bli allt de kan bli, men att inskränka unga kvinnors frihet vilket detta sexuella våld är början till utgör en återgång till ett samhälle där kvinnan var underställd och inte fri att utvecklas. 

2. Företeelsen som sådan och dess normalisering. Förutom den välståndskollaps som blir följden av att hålla den kvinnliga halvan av befolkningen under skäppan, så utgör därtill den anpassning merparten unga kvinnor nu gör till utvecklingen, deras känsla av otrygghet, samt själva de sexuella övergreppen i sig för de drabbade och det att rättsväsendet inte tar tag i detta samtliga, företeelser som i sig är mycket oönskade. 
Detta måste därför bromsas. 

Det blir sannolikt värre och det förstår man inte endast genom att extrapolera trenderna i diagrammen. Efter 2015, kom år 2016, ett år som fyllts av rapporter om sexuella övergrepp.

Trygghet får därför spås bli valrörelsen 2018 största fråga. För såhär kan vi inte ha det.

Vad gäller BRÅ som inte ännu publicerat data för anmälningsbenägenheten år 2015 och inte heller publicerat data på förövares härkomst sedan år 2005, så anser jag att detta utgör häpnadsväckande brott mot den tradition av öppenhet och tillgänglighet till offentlig statistik som vi bör vara stolta över och på samma vis skäms jag alltså över att mörkläggning tolereras i denna så viktiga fråga.
Edit: Fann sedermera datapunkten för anmälningsbenägenhet år 2015: vilket jämte prognos finns i uppföljning till detta inlägg Här: Snabb normalisering av sexualbrott, prognos till 2017.

Kommentarer:

Lämna ett svar