Om risker (och möjligheter) i Billingeprojektet.

Svar till Maria Hjärtqvist och Johan Ask, socialdemokrater.

I ortstidningarna har Maria och Johan ondgjort sig över risker de ser i Billingeprojektet. Vatten, bredare backe och lift är sådant de oroas av.

Om vi börjar med gondollift så är dess fördelar flera framför stollift, den är lämplig för fler sorters resenärer. Såsom äldre, barnvagnar och cyklister.

Transportkapaciteten är heller inte gränssättande. Den av (s) föreslagna stolsliften har flera tillkortakommanden, ingen funktionell fördel och endast ett lägre pris. Vi söker att knyta samman kollektivtrafik och överbrygga den barriär som bergets rasbrant innebär, inte endast transportera skidåkare.

Ser inte socialdemokratin behovet av att överbrygga denna barriär för fler?

Gondolliften är dimensionerad och placerad, inte endast invid befintliga busslinjer, utan även för att senare kunna byggas ut vidare in mot centrala Skövde.

Det är därför något som minskar risker i projektet och på sikt öppnar för fler sätt att knyta samman hotell, kongresser och aktiviteter både på och nedanför berget. Därigenom är projektet i stort inte längre kritiskt beroende av någon enskild del, eftersom funktionen tack vare god kommunikation kan lösas på annan plats.

Gondollift tillgängliggör en mängd olika fritidsaktiviteter på berget för många Skövdebor nedanför berget och är en attraktion i sig.

Vidare påstår (s) att i det fall Hållsdammen ej får brukas att planen är att använda dricksvatten. Detta är en oriktig uppgift. Vår plan är i detta fall att under sommaren lagra grundvatten från befintlig brunn i Käpplunda gruva.

De ser även risk i att backen ej får breddas. Omfattande sprängning i rasbranten är problematisk, men även detta går att lösa genom att förbättra befintlig nedfart, samt bredda och förlänga resterande del av backen.

Nu är konstsnöspåret på berget beställt, något billigare än budget. Det kommer bli uppskattat av många Skövdebor. Folkhälsovärdet av denna rekreation och friluftsliv är stort.

Alliansen identifierar också problem och risker, men vi nöjer oss inte där utan övervinner dom och tar vara på möjligheter.

Kommentarer:

Lämna ett svar