Regeringens farliga lek med bopriser.

Liksom årstider växlar så svänger också konjunkturer. Det är normal variation och klok politik lindrar dessa svängningar. Att bygga en robust ekonomi och insats av rätt åtgärd i rätt fas är uppdraget. Det är centralt för att skapa ett tryggt samhälle. De två kommunalförbund jag anförtrotts ordförandeskap i, först Miljösamverkan och nu Skaraborgsvatten, saknar för närvarande lån och jag har aldrig uppvisat underskott.

Vatten och Avloppskollektivet i Skövde har dock en ökande skuld framdriven av tidigare lagstiftnings balanskrav, det vill säga nollresultat. Lagkravet renderade i alltför låga taxor. Vi har i Servicenämnden prognostiserat fram den utvecklingen för att på tio år bringa skuldkvoten i balans. Skövde kommun som helhet har ett mycket gott ekonomiskt läge, hög soliditet och låg skuldkvot. Här oroar inte nivån, men vårt nuvarande treprocentiga resultatmål behöver omprövas mot en prognos, så som gjorts på VA området. Alltsammans detta framstår som mycket tryggt i jämförelse med det långt allvarligare tillståndet i hushållens egna ekonomi. Bolånen.

Vi lägger mycket av våra resurser på att bo och inte sedan år 2007 har byggkonjunkturen varit så överhettad. Byggnation sker långt över den långsiktigt hållbara nivå som ska betala för konstruktionerna. Risken för en svängning nedåt med större kraft än normal konjunkturvariation är uppenbar, en sådan rörelse har också förmågan att bryta längre ned under den långsiktigt bärkraftiga nivån.

Bubblors kollaps är inte så lite psykologi. Denna bild från SEBs boprisindikator dec 2017visar hur region med höga skuldkvoter leder fallet i förväntningar om priser framöver. Dessa förväntningar i fritt fall styr viljan till försäljningar. Avsevärt fler som vill sälja än köpa, överutbud, leder till kollaps inte endast på förväntningar utan även på priser.

Liksom man kan vädra om sommaren och värma om vintern för att jämna ut svängningar så kan åtgärder riktas mot hushållen. Skuldkvoterna måste ned, men det finns en optimal fas för varje sådan åtgärd. Det nyligen höjda amorteringskravet för de med hög skuldkvot är rätt åtgärd i en ökande marknad med sjunkande räntor och sjunkande konsumentpriser då det svalkar av hettan. Men när regeringen inför skuldkvotskrav nu, närsom läget är det omvända, så är det som att öppna tvärdrag mitt i vintern. En farlig åtgärd. Ansvarig minister, miljöpartisten Bolund, hänvisade till en analys. Någon sådan har emellertid inte gjorts, han ljög. Denna ansvarslöshet riskerar utlösa en bostadsmarknadskollaps.

Kommentarer:

Lämna ett svar