En skatt är en skatt, även om Fridolin så kallar det för katt.

Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson har nyligen, i dagens industri, återlanserat tanken på en skatt för parkering vid arbetsplatser och vid externa köpcentra, syftet med pålagan är styrande inte finansierande och ska motverka användande av bilar. cyklar var bättre och lådcyklar när man storhandlar.

Det har väckt raseri.

I ett försök att krishantera har Miljöpartiets språkrör gått ut och kallat åtagande för avgift och “inte alls någon skatt”.

Definitionerna som skiljer dessa två typer av pålagor är inte främst om den är tvingande eller frivillig, utan graden av direkt motprestation från den som får betalt till den som betalar.

Då externa köpcentra och större arbetsplatser i typfallet äger sin parkering och det således inte existerar någon motprestation överhuvudtaget från kommunen till den som betalar rör det sig i detta fall otvivelaktigt om en skatt.

Karin Svensson Smith (mp) har också korrekt beskrivit det som en skatt i sin motion “Parkeringsskatt” om dess införande.

I dementi kallar Fridolin detta för falsk nyhet och TV4:s Marcus Oscarsson hänger på. Men att Fridolin åsätter pålagan en falsk etikett gör inte att den ursprungliga nyheten är falsk.

Det gör att Fridolin är falsk i sin beskrivning. Och det är vår grundlag, regeringsformen han dribblar med.

Allmän definition av avgift

Med avgift förstås vanligen en penningprestation som betalas för en specificerad motprestation från det allmänna. Det framgår av förarbetena till regeringsformen (prop.1973:90, s.213). Även andra styrande liknande uttryck i propositionen för vad som avses med en avgift förekommer. Där anges t.ex. att avgifter erläggs

• som ersättning för direkta motprestationer av det allmänna (s.140)

• som ersättning för vara eller prestation och avser att bidra till eller

helt täcka statens kostnader (s.218)

• som ett specificerat vederlag (s.219 )

• i utbyte mot en vara eller tjänst (s.218)

Nyckelordet för definition av begreppet avgift är således motprestation. Motprestationen som samhället, eller det allmänna, ska ge i utbyte mot en avgift preciseras som en direkt, särskild eller en specificerad motprestation.

Den rödgröna regeringen har, trots att (s) lovade att inte göra det alls, höjt bensinskatten fyra gånger.

Nu en ny parkeringsskatt.

Tidigare har de undergrävt bilägares ekonomi genom att föreslå bilförbudszoner. Detta har redan förstört marknadsvärdet på dieselbilar och skulle om det genomförs vara skadligt för centrumhandeln.

Även det senaste hotet mot bilägare är samtidigt riktat mot handeln. Man avser nu ge kommuner rätt att ta ut en pålaga för de bilister som parkerar på handlares parkering i externa handelsområden. Förslaget om att kommuner godtyckligt ska kunna införa denna punktskatt har mött ett befogat starkt motstånd.

Handlare och arbetsgivare har all rätt att upplåta sin egen parkering utan att själva ta ut en avgift för sin mark, det senare dessutom redan förmånsbeskattat. Men att ge kommuner rätt att ta ut en pålaga för denna privata uppgörelse är definitionsmässigt att införa ännu en skatt.

Ställda inför hård kritik döper då mijöpartiet om skatten till avgift. De tycks således mena att ett mycket dåligt förslag blir bättre genom att ge det en falsk beteckning. En röst på oss moderater är en garanti för att miljöpartiets bil- och handelsfientliga politik aldrig blir verklighet i Skövde.

Det vore förödande för vår sysselsättning och våra innevånares frihet. Fordons- och handelsstaden vi bor i är inte betjänt av bilfientlig politik. Vi är stolta över vår fordonsindustri och den effektiva och allt renare dieselmotorn som tillverkas här. Vi vill ge industrin kunskapsmässiga och fysiska förutsättningar för att fortsätta utvecklas i vår stad. Allians för Skövde har lyckats åstadkomma förutsättningar för en blomstrande handel både i och utanför stadskärnan, som vi vill se växa ytterligare. Förbudszoner och fler straffskatter på bilar riskerar knäcka denna positiva utveckling.

Att införa kommunal skatt på parkering hos arbetsgivare sådana som våra stora bilfabriker om exempelvis 10 kronor per timma motsvarar för den som arbetar 2000 timmar per år och måste åka bil 20000 kronor. Dessa ska betalas med pengar man redan betalat kommunal och statlig skatt på.

Med 30000 i månadslön motsvarar dessa 20000 per år i parkeringsskatt eller 1667 per månad en lönesänkning till 27650, dvs en lönesänkning med 2350 kronor. I denna del är det en styrande skatt som gör det mindre attraktivt att arbeta.

Lägg din röst hos moderaterna, säg nej till miljöpartiets arbetsfientliga, bilfientliga och handelsfientliga politik.

Edit: För att illustrera graden av falskhet som Fridolin använder sig av, när han vantolkar regeringsformen, så förhåller det sig så att kommuner redan har rätt att ta ut avgifter, men de får inte hitta på egna skatter. Så enda anledningen till att detta förslag ens kan vara en riksfråga och en riksdagsfråga är om det rör sig definitionsmässigt om en skatt. Annars och i övrigt finns redan möjligheten.

Kommentarer:

Lämna ett svar