Riksdagens nya tyngdpunkt är: Höger-konservativ.

Efter valet har parterna vunnit förtroende mätt i mandat, detta förtroende är en skalär, som enkom har en storlek.

Men partier har inte enkom ett förtroende utan även en politisk riktning. Därmed är partiers politiska kraft i riksdagen att betrakta som en vektor, med både storlek och riktning.

Krafter som drar åt olika håll beroende på uppfattning och olika starkt beroende på sitt vunna förtroende.

Ingenjörer som studerar fysik lär sig lösa komplexa system där flera olika krafter mot- och samverkar genom att lägga samman deras komposanter till en resultant. Det finns också en busenkel grafisk metod, när krafterna verkar i samma plan. Den ska vi strax använda för att summera riksdagens krafter till en resultant.

Statsvetaren Henric Oscarsson ritade för några år sedan in partiernas position i ett och samma plan, något som fått mycken spridning. Han beskrev det då som den bästa bild av partirymden som fanns. Jag instämde i slutsatsen.

Med än större precision och relevans för denna artikel så har SVT nyligen placerat riksdagskandidater och därigenom de olika partiernas riksdagsgrupper på samma plan. Med Vänster-Höger på x-axeln och GAL-TAN på y-axeln.

GAL-TAN är bokstavsförkortningar, som kort kan beskrivas som Progressiv-Konservativ.

Här är SVTs bild:

Varje riksdagskandidat som tillfrågats är en prick i denna par-plot, partiernas medelkoordinater en punkt med beteckning.

Uppåt är progressiv, nedåt konservativ, höger är höger och vänster är fel, ja ni fattar..

Jag visar det åskådliggjort med vektorer:

I denna bild har jag använt den riktning som ges av kandidaternas åsikter, men även åsatt dem en storlek mätt i nyligen vunna mandat. Antalet mandat är onsdagsräkningens preliminära som nyss blivit klart. I skrivande stund är den slutgiltiga “söndagsräkningen” ej stabil, än mindre klar, men kan förväntas bli i stort densamma. Bilden är gjord med hjälp av MS Excel och varje pil exakt lika lång i mm som antalet vunna mandat.

Så tillämpar vi den mycket enkla grafiska metoden, av somliga kallade vektortåg, för att finna dessa alla krafters resultant.

Resultanten är en vektor som bäst speglar vartåt och hur mycket som hela systemet vill röra sig.

Om resultanten är noll och vektortåget kommer tillbaka till utgångsläget så är systemet i jämvikt. Då vill systemet som helhet vara där det redan är

Häng med, nu startar tåget:

Vart är vi på väg?

Vektortåg

Lite grand som skattkarta på barnkalas. Det spelar ingen roll i vilken ordning man kopplar pilarna, slutpunkten blir densamma. DÖ, decemberöverenskommelsen bortsåg dock från en pil, vilket den växte av till nästa val och varigenom den snart avgångna regeringen kom att inte spegla parlamentet.

Resultant.

Den riktning och den styrka åt vilket systemet vill färdas, häråt finns de som har vunnit folkets förtroende, netto, i valet till riksdagen 2018.

Den regeringskonstellation, som givet diverse låsningar i den blockeringspolitik som ersatt blockpolitiken bäst motsvarar denna resultant och kommer närmast den yta där folkets förtroende lagts är en M-KD regering.

Läs även min analys 9 nov 2016 som förutspådde detta utfall och KDs valframsteg. GALv -TANh skalan och vad USA valet innebär för Valet 2018.

I att rätt analysera den blockeringspolitik, som ersatt blockpolitiken är man hjälpt av att göra stor skillnad på begreppen regeringsunderlag och regeringsalternativ.

Det regeringsalternativ tar över och kan behålla regeringsmakten som tolereras av en majoritet, men det finns idag inget regeringsalternativ som i sig själv utgör majoritet och dessutom tolereras av en majoritet.

Vi kommer därför högst troligt se en regering i minoritet som tolereras av en majoritet. Denna tolererande majoritet som utgör regeringsunderlag kommer rent mekaniskt/ fysikaliskt att återfinnas i samma huvudsakliga riktning som resultanten vilken var lösningen på ekvationen här ovan och den tolererade regeringen mer samlad kring resultanten. KD-M, eller möjligen men mindre troligt KD-M-L kommer utgöra nästa regering.

Alternativet till detta heter nyval. Det heter inte DÖ2, eftersom det så oerhört kraftigt skulle gynna ett enda parti såsom det gjorde senast: “DÖ, decemberöverenskommelsen bortsåg dock från en pil, vilket den växte av till nästa val och varigenom den snart avgångna regeringen kom att inte spegla parlamentet.” Det vill vi inte repetera.

Blockeringspolitiken beskriven som Excel-matris, mitt första försök att visualisera var kommande regering hamnar.


Cred:

Tips-tack till hela denna artikel JE Ander, som gav mig inspiration till att göra denna analys, genom att visualisera vektorerna och det parlamentariska läget på ett mycket begåvat vis, med en teckning som här är i miniatyr (klicka här för källa och större bild) och följ gärna JE Ander.

Kommentarer:

Lämna ett svar