Din guide till regeringsbildningen, enligt Ny politisk skala ™

Om politik ändå vore logiskt!

– Citat av min hustru, apropå den förra analys jag gjorde med politiska partier som vektorer, med olika storlek i mandat och olika riktning i partirymden.

Som landade i slutsatsen att riksdagens tyngdpunkt (mätt som vektorernas summa, dess resultant) är mycket tydligt Höger-Konservativ. Vi bygger i detta inlägg vidare på denna analysmodell och skapar: Ny politisk skala.

Vektortåg från tidigare analys, varje pil är ett partis vektor.

Bildning, Utbildning och Förståelse för politik är tre helt olika egenskaper.

Så, politik är logiskt. Det är bara en alldeles egen disciplin, med en alldeles egen logik.

Politiken kräver därför sina egna förklaringsmodeller. Fortsätt läs så ska du få en funktionell förklaringsmodell till dagens politik.

Detta är vektorerna i partirymden som vi definierade i föregående analys.

Notera den nya cirkelbågen i bilden, den skall vi strax räta ut och bilda Ny politisk skala ™: Längden, den politiska styrkan som kommer av väljarnas förtroende, mäts i vunna mandat, dvs riksdagsplatser.

Vinkeln från origo, kommer av riksdagsledamöternas svar på partiskiljande frågor, mäts i grader.

Bilden är nu kompletterad med axelrubriker.

GAL-TAN på y-axeln rymmer vår tids mest affekterade politiska fråga. Den om migrationen, där – grovt förenklat – uppåt är mer migration och nedåt är mindre migration.

Vänster-Höger på x-axeln rymmer den tidigare mest affekterade frågan. Den om skatten, där – grovt förenklat – höger är lägre skatt och vänster är högre skatt.

Partier liksom väljare rör sig i båda dessa dimensioner. Det politiska landskapet är dynamiskt och föränderligt.

Lägesbilden ovan är således färskvara.

Notera de fyra kvadranterna. Uppåt vänster finner man mer migration och högre skatt. Nedåt vänster mindre migration och högre skatt en kombination av Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk vänster som i sin teoretiskt renodlade och extrema form är nazism/kommunism/fascism.

Nedåt höger återfinns mindre migration och lägre skatt. Uppåt höger mer migration och lägre skatt en kombination av Grön-Alternativ-Libertär -Höger som i sin teoretiskt renodlade och extrema form är anarkism.

Nu blev du kanske förvånad?

Att Kommunism och Nazism hör hemma på samma plats i partirymden?

Betrakta då exemplet med kommunistiska Nordkorea, med sina hermetiskt slutna gränser, och auktoritära traditionalistiska vänsterregim. Helt klart nedre vänstra hörnet.

Beakta sedan de något färre fascistiska statsbildningar världen känt. De har samma karaktär. Att kalla Nazism för extrem höger så som vänstersidan gör är mest en brunsmetningsteknik förkortningen står för nationalsozialismus. På svenska nationalistisk socialism. Och socialism är ju vänster, eller hur?

Så om du levt livet i tron att nazister är “högerextrema” så har du blivit lurad i din utbildning och numera har du fått verktyg att bättre förstå politiken. Det riksdagsparti som står närmast nazismen i Sveriges riksdag idag är för övrigt socialdemokratin. 54 grader av 360 för att vara exakt. Lite lustigt observation är att de och det näst närmaste partiet, SD på 68 grader ägnade stor energi åt att kritisera varandras bruna rötter och böjelser. De har båda ungefär lika rätt / fel i detta ömsesidiga pajkastande.

Själv är jag glad och oerhört tacksam för att de partier som har noll avvikelse mot denna totalitära vänsterinriktning vann noll mandat i vår riksdag. Den sant fascistiska/kommunistiska/nazistikska vektorn har storleken noll mätt i riksdagsmandat.

Det är också en observation jag gjort här på bloggen inför EP-valet att man i allt högre grad röstar emot. Då förtjänar läsaren följande observation, rakt emot dessa totalitära vänsterideer finns en antitotalitär höger idé som kallas anarkism.

Det är heller inget jag förordar, men det parti som kommer närmast att vara en motvikt mot fascism/ nazism/ kommunism är Centerpartiet.

Det är inte de tidigare två nämnda som omväxlande beskyller varandra för denna dragning, som är dess motsats eller motvikt. På samma vis är L motvikt till S, och M motvikt mot V.

Många sådana motsatspar finns. Jag ger er f! v/s kd på samma tema. Människor röstar mot, i hög grad, enligt dessa motsatspar. Bättre – mer konstruktivt- vore att rösta för, men det kräver mer av väljaren. I föregående blogginlägg konstaterade vi att SD och MP står mittemot varandra i politiken.

Pär Nuder gjorde nyligen observationen att miljöpartiets inflytande fött och gött Sverigedemokraterna. Det är en helt korrekt iakttagelse samstämmig med min föregående analys som konstaterade att riksdagens resultant var lika med SDs vektor. Om man tänker sig folkviljan som en pendel upphängd över origo så har politiken dragits i miljöpartiets riktning genom vågmästarinflytande på fler efterföljande regeringar. SD:s väljarstöd och deras politiska riktning förklaras i sin helhet av folkviljan att dra tillbaka detta till ett tidigare normalläge.

Mitt första försök att definiera en mer lättfattlig politisk skala var i samma partirymd. Denna stad-land skala, eller Somewhere-Anywhwere, Någonstansare-Varsomhelstare, som den också blivit kallad, är en mycket god förklaringsmodell och skär genom origo i figuren från övre vänstra kvadrantens “stad” hörn ned till nedre högra kvadrantens “land” hörn.

Vad vi gör nu är att istället böja denna axel runt origo och rangordnar politiska partiers inbördes avstånd efter deras olika vinkel. Vinkeln från centrum i “urtavlan” har nu blivit x-axel i diagrammet. Som att räta ut timmarna i en urtavla till en tidslinje.

Du fattar? Bra.

Då förstår du också att det är olika långt politiskt avstånd mellan partiers politiska riktning, precis som det är olika långt mellan olika klockslag på en urtavla.

Med hjälp av denna Nya politiska skala ™ så kan vi också tydliggöra förutsättningarna för regeringsbildning.

Finna de klockslag/partier som kan enas om förmiddag respektive eftermiddag så att säga…

Regeringsunderlag antas partier kunna utgöra tillsammans om deras inbördes politiska riktning inte avviker mer än nittio grader. Intressant nog avviker SD och C från varandra med 88 grader, ett gränsfall. Så det är satt i parentes.

Slutsatsen är entydig. SD, M, C, L och KD är den enda konstellation av tolererande partier som tillsammans kan tolerera en regering bestående av några av dessa partier som utgör en majoritet med 205 mandat.

S,V,Mp har blott 144 mandat.

Något som emellertid är ytterst tveksamt är om SD och C kan ingå i samma regering vilket beror på ömsesidigt avvikande politisk inriktning nära 90 grader från varandra. Utspel från SD om att tolerera en alliansregring om C ger upp sin migrationspolitik, och C utspel om att aldrig ingå i en regering med SD ska ses i denna kontext. De är inte helt sams.

En uppenbar lösning är att de båda eller en av dem ingår i regeringsunderlaget, men inte ingår i regeringen. Det vill säga en kd,m,l eller kd,m regering eller kd,m,l,c regering med restriktiv migrationspolitik, enda alternativet till dessa är nyval, då allt annat kommer fällas eftersom det inte tolereras.

Tack för att du tog dig tid att läsa min analys. För regeringsbildarna och partihögkvarter är den bild av förutsättningarna för regeringsbildning ungefär lika tydlig som den du nu fått visualiserad. Ett antal saker kommer man dock vilja städa av först.

Att gå som katten kring het gröt och inte omedelbart rakt på de gångbara alternativen är ett poserande som politiker ägnar sig åt för att minimera kritik och vinna stöd.

Det poserandet och positionerandet vilket nu pågår som ger en krokig väg fram till mål, kan tyckas ologiskt, men bakom detta poserande finns en mycket tydlig logik dold för lekmän, som jag hoppas nu framträder bättre.

Så förvänta er att regeringsbildningen tar lite tid innan det sätter sig där riksdagen nu har sin tyngdpunkt, nere till höger.

Eller Nyval.

Bild. Riksdagskandidater och riksdagsgruppers åsikter enligt SVT, samt riksdagens tyngdpunkt enligt min tidigare analys Bildkälla

Kommentarer:

Lämna ett svar