Regeringsbildningen. C, L, Mp och helvetesgapet.

Nu under Centerledarens sonderingsvecka är ett av alternativen som diskuteras en minoritetsregering av C, L och Mp.

Förutom att dessa partier både står längre från varandra och har färre mandat än den regering som nyss röstats bort och därmed kan förmodas bli än mer handlingsförlamad och få än större inre slitningar än föregående så finns ännu ett skäl att vara skeptisk till den politiska inriktning en sådan regering skulle kunna enas kring.

Tidigare har jag här på bloggen tecknat bilden av det parlamentariska läget, med hjälp av vektorer som beskriver styrkan i mandat och politisk inriktning i grader från mittpunkten på det politiska landskap som beskrivs av vänster-höger och GAL-TAN.

Man ser här hur C är tämligen ensamt om att sträva i Grön, Alternativ, Libertär OCH Höger riktning, samt hur partiet flankeras av Mp och L.

En renodlad kombination av Grön, Alternativ, Libertär OCH Höger resulterar i ideologin Anarkism. Jag personligen, svenska folket och merparten av riksdagen önskar något annat. Faran med denna -ism är som faran med de diametralt motsatta -ismerna som i sin praktik ter sig nästintill identiska för medborgaren (Fascism, Kommunism och Nazism). Faran med dylikt är stor. GAL-Höger, liksom TAN-Vänster är helt enkelt inte i sin kombination en god grund för ett utvecklat samhälle ens i relativt måttlig mängd. Det samma kan sägas om varje -ism att i sin extrem blir det sällan bra. Men för dessa kvadranter i det politiska landskapet vill jag säga som Mattis.

-Akta er för helvetesgapet.

Detta är den bästa bild jag just nu kan presentera av de olika riksdagsgruppernas positioner i det politiska landskapet.

Vad gäller den turkos resultanten av de tre blågröna partierna så går den att summera med ett vektortåg.

Summan av C, L och MP blir en regering som spatserar på kanten till avgrunden. Om ett inflytande från V och S läggs till är den politiska inriktning som det resulterar i inte bra för Sverige. Anarki har en synonym.

Kaos.

Jag fick ta till mytologiska liknelser för att förstå Centerns agerande om gymnasielagen.

För att få verktyg att förstå Centerledarens ambitioner att bli blocköverskridande regeringschef med Miljöpartiet, så fyller liknelsen mellan Ronja och Annie, samt Birk och Fridolin samma syfte.

Jag ber då eftersom det blott i sagans värld kan bli lyckosamt, om riksdagsledamöternas uppmärksamhet med orden:

-Akta er för helvetesgapet.

Kommentarer:

Lämna ett svar