Bra lärare ska belönas. Artikel i SLA

Skövdemoderaterna vill utveckla innovativa nya sätt att belöna bra lärare. Vi vill kunna prognostisera elevers kunskapsutveckling och belöna de lärare som överträffar dessa förväntningar. Vi ska utveckla metoder som gör det möjligt att mäta hur väl en lärare hjälper sina elever. Vi kommer finna de goda exemplen och var vi behöver förbättra oss. Vi kan då lyfta fram de lärare och skolor som lyfter sina elever och ge bra betalt till dom som gör ett bra jobb. Vi vill inte bara lägga resurser och mål i rektorers knä, vi ska dessutom ge dem tillräckligt kraftfulla verktyg för att styra resurserna mot målet. Den internationella termen för detta är “teacher value added”. Vår högskolas inriktning på informatik, datavetenskap och utbildning ger tillsammans med kommunens vilja att skapa en skola med kvalitet av nationell toppklass mycket goda förutsättningar att utveckla nya konkurrenskraftiga kvalitetsstyrningsverktyg. Som framsynt beställare av modern teknik har detta samarbete även tidigare skapat lyckosamma avknoppningar från vår företagspark Gothia Science Park. Att lösa lärarnas administrativa börda och brist på återkoppling ger oss lysande affärsmöjligheter i 290 kommuner och nya högteknologiska jobb. Det ger en mer detaljerad och användbar återkoppling, frigör tid till undervisning och leder till en bättre skola.

Kommentarer:

Lämna ett svar