Kommunkompassen

I dag presenterades kommunkompassen http://www.skl.se/web/Kommunkompassen.aspx för kommunledningen i form av kommunstyrelse och KDLG, kommundirektörens ledningsgrupp, inför kommande publicering på webben. Senast denna genomlysning av tillståndet i kommunen gjordes var 2005. Vi förbättrar oss på samtliga 8 områden. 

Det är skäl till stolthet, men inte till att vara nöjd. Vi är på en genomsnittlig nivå sett till helheten i jämförelse med andra. Full pott fick vi vad avser stöd och samverkan med föreningslivet.

Intressant att se då det sammanfaller väl med medborgarundersökningens resultat (som görs av SCB) där fritidssektorn, med alla sina föreningar, är kommunens främsta styrka.

En annan styrka som vi är näst intill unika i är kommunes nära och goda samarbete med lokalpressen, läs SLA, som är mycket bra på att förmedla vad som beslutas och genomförs av kommunen. 

Lätt hänt att ta sådant för självklart när man är van vid det. Men så är inte fallet. 

Ett stort tack till SLA:s redaktion för er nyhetsbevakning av kommunens organisation. Det främjar demokratisk kontroll och allmänhetens kännedom om den gemensamma verksamheten.

Kommunkompassen görs av SKL. Sveriges kommuner och landsting.  Föredragningens förslag på förbättringsområden gav en hel del stöd till mitt föregående inlägg, avseende att införa kvalitetsstyrning i allmänhet och i skolorna i synnerhet:

Verksamhetsutveckling

” Sök fler metoder att systematiskt stimulera, upptäcka och belöna medarbetarnas kreativitet”

“Etablera ett gemensamt kvalitetssystem” 

Kontroll och styrning

“Utveckla enheternas verksamhetsmått att i högre grad täcka kvalitet och produktivitet och att bli del i måluppföljningen”

Tydlighet i samspelet tjänstemän – politiker

“Fortsätt utvecklingen mot mer uppföljningsbara mål”, samt återigen;

“Utveckla enheternas verksamhetsmått att i högre grad täcka kvalitet och produktivitet och att bli del i måluppföljningen”

Jag är rörande överens med SKL om den analysen. Se föregående inlägg.

Ett starkt och glädjande stöd finner jag  i att även kommunkompassens förbättringsförslag i övrigt ligger mycket väl i linje med moderaternas Handlingsprogram för perioden 2011-2014. I vad avser sådant som öppna jämförelser, kundfokus, valfrihet och ledning/styrning och samverkan med näringslivet.

Kommentarer:

Lämna ett svar