Skövde bäst företagsklimat i Skaraborg.

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin rankning av kommunernas företagsklimat.

Det är glädjande att kunna pricka av ett moderat vallöfte redan innan valet.

Skövde är nu bäst i Skaraborg.  Databasen finner du här.  Databas Presentation av Skövdes resultat finner du här: Presentation 

Något smolk i glädjebägaren får man om man analyserar denna jämförelse på djupet. Mycket av faktaunderlaget som är rankinggrundande avser år 2008. Som var ett bra år för våra exportberoende industrier. Nästa år kommer detta underlag vara från år 2009 och vi kan därmed förvänta oss en annan utveckling på rankinglistan om ett år.

I år, 2010, återanställer både Volvo lastvagnar och Volvo personvagnar, så den sorgen blir kort.

Enstaka år kan slå. Men den långa trenden är ständig förbättring.

Det är väldigt glädjande, att Skövde utvecklas och förbättras.

Det är viktigt.

Vänsterexprimentet tror att man kan “bekämpa arbetslöshet” vilket naturligtvis inte går. Det går inte kämpa mot arbetslöshet.

Skövde är ett konkret exempel på att det däremot går att enträget arbeta för jobb.

Att ha ett övergripande mål. Som i vårt fall arbetslinjens beslut i stort.

1. Vi gör det lönsamt att arbeta.

2. Vi gör det lönsamt att anställa.

3. Vi gör det lönsamt att starta och utveckla företag.

– Det ger resultat.

Man kan ju ta och reflektera över vänsterns alternativ…

1. De gör det lönsammare att leva på bidrag än att arbeta,

2. De gör det olönsamt att anställa, dyrast ska det vara att anställa ungdomar.

3. De gör det lönsamt att avveckla företag och flytta förmögenheter utomlands.  

– Det ger resultat det med.

Särskilt glädjande för oss som är förtroendevalda i kommunens myndighetsnämnder är betygen för tillämpning av lagar och regler, samt kommunens service till företagen.

För att återknyta till Volvo så var snabbprocessandet av Volvo powertrains nya gjuteri ett exempel på en smidig tillämpning av lagar och regler. I normalfallet hade en sådan omfattande anläggning varit föremål för tillståndsprövning hos högre myndighet, det tar mer än ett år. Som ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden såg jag till att hantera det som ett anmälningsärende under några semestermånader sommaren 2008.

Det innebar att Volvo fick OK av kommunen och fattade beslut om byggnation medan det fortfarande var högkonjunktur.

Om så inte skett, hade gjuteriet G2, aldrig byggts, utvecklingen hade skett på annan ort och kanske i annat land.

Snabba svar och att kunna smida medan järnet är varmt är sådant jag själv uppskattar som företagare och det är min ambition som politiker att leverera det.

Jag har själv fått investeringsbeslut fördröjda ett par år av helt oförstående miljötomtar på svenska myndigheter.

Det är lika förödande, som motsatsen – snabba svar -är livgörande;

För ett gott företagsklimat.

Kommentarer:

Lämna ett svar