Sverige står starkast i EU

Med euron och/eller (s) hade det sett illa ut i Sverige nu. Vi är exportberoende, valutaförändringarna har mildrat vår kris och man kan inte ta sig ur en kris genom att expandera den offentliga sektorn på bekostnad av människors privatekonomi.

Om vi varit kopplade till euron hade det slagit hårt mot vår skogindustri, som nu står stark. Den är viktigare för Sverige än vad oljan är för Norge. (!)

Sverige har klart lägst budgetunderskott i EU (0,5%). Och är ett av endast två EU-länder som lyckats sänka sin statsskuld från 2006 till 2009. [Eurostat]

Vi står starkast i Europa när vi nu går in i nästa fas av finanskrisen. EMU – länderna ligger illa till.

Svenska konsumenters förtroende och framtidstro är högst i OECD och ökar [OECD, konjunkturinstitutet, cci ]det drar vår ekonomiska utveckling uppåt och framåt [OECD business cycle clock]

Handeln utvecklas positivt +4,1 procent i Mars, när EU backar och Euro-zonen backar mest. [SCB, (och handelns utredningsinstitut, HUI)] 

Ja till emu är ett ja till att koppla vår ekonomi till Greklands och Portugals…..

Nej till emu och NEJ!! till Lars Ohly i regeringskansliet.

Ska vi så slutligen se till vår egen region, kan jag konstatera att den lokale (s)-ledaren angrep Skövdes moderata ledning för att Vi klarar våra finansiella mål om +2% resultat samtidigt som Vi skjuter över statsbidrag till år 2011 för att ha en god ekonomi även framöver. Han menar att Vi bort bränna pengarna istället.  I (s) – ledda Falköping strax bredvid kommer kritiken istället från revisionen, där klarar man inte sina finansiella mål.

Jag måste säga att jag hellre lever i ett land och i en kommun där kritiken kommer från (s) i opposition. Än ledas av de röda och se ekonomin förödas.

Kommentarer:

Lämna ett svar