Därför tappar (s) till (m)

Av femtiotvå undersökta frågor i valundersökningen 2006, som anledning till blockbyte från S till M, hamnade sänkta sociala bidrag på första plats och att tillåta avdrag för hushållsnära tjänster på tredje plats. Sänkta skatter kom på fjärde plats.

När S nu profilerar sig på att avskaffa RUT jobben, chockhöja skatterna och – skadligast av allt – höja de sociala bidragen, så trampar de på väljare som stödde dem 2002 men lämnade dem i valet 2006. Det visar på en oerhört bristande insikt om väljaropinionen hos Mona Sahlin, eller så är det så att det inte är hon som bestämmer. Den politiska prioriteringen är kanske mer vänsterpartiets?

I att för första gången sedan det för S ödesdigra kosackvalet 1928 legitimera kommunismens totalitära ideologi genom att bjuda in dem i regeringen så gör Sahlin en exempellös blunder. Hennes föregångare ville inte synas ihop med dem på bild ens.

Jo, just det, det näst tyngsta argumentet att fly sossarna är att man vill ha mer marknadsekonomi. Tillför Ohly den kompetensen?

Edit: Göran Eriksson SvD, svarar på den frågan http://www.svd.se/nyheter/inrikes/grekisk-kris-kan-gynna-alliansen_4690299.svd  ..”På Vänsterpartiets pågående kongress har Lars Ohly framhållit större gemensamt ägande som en bot mot finanskriser.”..

Kommentarer:

Lämna ett svar