PRO ljuger.

PRO-paganda och (s)-information.

Pensionärer betalar avsevärt lägre skatt, än de som arbetar. Arbetare betalar löneskatt, vilket pensionärer slipper.

I PRO:s egna informationsmaterial hävdas – tvärtom – att Sverige är enda landet som beskattar pensionärer högre och som bevis för detta finns en utredning. Denna osanning har de dragit mycket stora växlar på i debatten. Exempel på det är en artikel i Skånska dagbladet här

I denna utredning räknas löneskatten (=de sociala avgifterna) och akasseavgiften i Danmark som en skatt.

Men när man jämför med Sverige så struntar man i att räkna in svensk akasseavgift och svensk löneskatt. Är det OK att ljuga så som PRO gör för att förleda allmänheten för sina politiska syften?

Nej, det finns ingen heder i att ljuga. Rätt ska vara rätt. Så här säger PRO i sin rapport http://www.pro.se/PageFiles/67639/091211Internationell%20pensionsbeskattning.pdf:

För att jämföra effekten av beskattningen av pensioner och arbetsinkomster gjordes följande:

Den genomsnittliga ålderspensionen inklusive förtidspension på 105 360 DKK beskattades

en gång som arbetsinkomst och en gång som pension. Resultatet blev att pensionen

beskattades ca 10 procentenheter lägre än arbetsinkomsten.

För att komma dithän har man förutsatt att dansk akasseavgift och dansk löneskatt är skatt medan svensk löneskatt och svensk akasseavgift däremot är en avgift.

Låt oss först räkna på Danmark på samma vis som PRO gjorde för Sverige [http://www.tastselv.skat.dk/index.htm]:

Pension om 105360 kronor beskattas med 23010. 21,8 procent

Lön om 105360 kronor beskattas med 18481. 17,5 procent

Skillnaden är 4529 kronor, 4,3 procentenheter, eller annorlunda uttryckt: En dansk pensionär betalar 24,5 procent högre skatt för samma inkomst.

Gör vi sedan som PRO gör för Danmark och drar av 8292 kronor till akassan och 8429 kronor i löneskatt, så betalar dansken 35202 kronor i skatt på lön.

Det är 33,4 procent. Och vips betalar den danske pensionären drygt 10 procentenheter lägre skatt.

Men i Sverige då?

Ja där är en pension på 123168 svenska kronor beskattad med 26580 kronor 21,6 procent. Ungefär samma skattesats som i Danmark.

Lönen inkomstbeskattas med 19332, 15,7 procent. Något lägre skattesats än i Danmark.

Men nu gör vi PRO:s trolleritrick även på den svenska lönen och räknar alla skatter före lön.

(Det brukar jag göra och har fått oerhört många påhopp för att jag gör det ifrån PRO:s lokale ordförande, fastän de gör det själva… om än bara när de räknar på Danmark..)

Akassan är så himla billig i Sverige, så den hoppar vi över, den kostar ju bara runt 2-4000 om året och är nästan felräkningspengar.

Oerhört prisvärd försäkring kan jag tycka som är egenföretagare och betalar mina försäkringar själv istället för att vältra över kostnaden på skattebetalarna.

Men löneskatten den är 38700 kronor.

Då betalar den svenske löntagaren 38700+19322=58022 kronor i total skatt före lön. Det är 47,1 procent räknat på “bruttolön”, eller mer korrekt 32,0 procent räknat på hela lönekostnaden.

Det är 32 procent, akassan oräknad, det vill säga exakt som i Danmark, så betalar här en svensk pensionär ungefär ungefär tio procentenheter LÄGRE skatt. När man räknar alla skatter.

Liksom  i den danska sagan vill PRO att vi ska se den vackra skrud som de socialistiska skräddarna skapat åt dagens pensionärer, genom att införa ett icke-fonderat pensionssystem.

Men kejsaren är naken!

Genom att kalla en skatt för “avgift” har sossarna förlett pensionärerna att tro att deras avgifter tagits om hand, placerats och växt till något fint.

Så är det inte.

Bankboken är tom!

Avgiften är en skatt. Inkomstpensionssystemet är inte ett fonderat system, där tas ut per månad minst lika mycket som sätts in samma månad av dagens arbetare.

Löneskatten finansierar pensionsutbetalningarna. Likväl väljer PRO att blunda för den. Det är sjutton långtradare med femhundralappar. Och de vill inte se den, annat än i Danmark.

Den statliga inkomstpensionen är inte pensionärernas innehållna lön, inbetald med avgift – det är dagens arbetares uteblivna lön, inbetald med skatt.

Jag är gärna som sagans lille pojke, som ej vill vara tyst om det uppenbara, det självklara.

Slutsatsen är att när man räknar som PRO gör i Danmark på Sverige så ser det likadant ut. Och när man räknar på Danmark som PRO gör i Sverige så ser det också likadant ut.

Men när PRO räknar på ett sätt i DK och ett annat sätt här.

Ja, då ljuger dom.

Det länder dom ej till heder.

PRO borde istället marknadsföra alliansens tredje steg i skattelättnader för pensionärer, därigenom kommer den svenska pensionen i exemplet få skatten sänkt till 24444 kronor om året.

Mot arbetarens 58022 kronor på samma bruttolön. HUR får PRO det till att arbetaren betalar lägre skatt. Man häpnar.

Allians för Sverige och Allians för Skövde har sänkt pensionen i exemplet med 5088 kronor [källa www.jobbskatteavdrag.se] Det är en skattesänkning för pensionärer från 2006- 2011 med 17,2 procent.

Vem tror att sossarna hade sänkt skatten mer?

Jag påminner om att den extra skattesänkning för pensionärer som oppositionen nu lovar i sin eviga överbudspolitik, ska finansieras genom skattehöjningar som pensionärerna får vara med och betala. Det är ett förlustspel för en pensionär.

Jag säger som Fredrik Reinfeldt.

Vi deltar gärna i SM i skattesänkningar för pensionärer.

Kommentarer:

Lämna ett svar