PRO-paganda och (S)-information

Debattartikel i dagens SLA.

Pensionärer betalar endast inkomstskatt. Löntagare betalar dessutom löneskatt. Löntagare betalar därigenom avsevärt högre total skatt före lön, än vad pensionärer gör.

PRO visar endast tabellen för den ena skatten, den som även pensionärer betalar, det är fel. När jag visat hur det förhåller sig här i tidningen, har jag mött hård kritik bland annat från PRO:s ordförande. De är arga som skräddarna i den danska sagan var på pojken.

De hävdar dessutom att Sverige som enda land har det så. Till stöd för detta har PRO sytt ihop en utredning. I denna utredning jämförs Sverige med Danmark, länderna är lika.

Men när PRO räknar på Danmark så räknar de den danska löneskatten som en skatt. De gör då själva det de har kritiserat mig för.

De räknar dessutom akasseavgiften på 691 danska kronor i månaden, som en skatt. När de sedan räknar på Sverige, så struntar de i att ta med löneskatten och akassan.

Genom att räkna på olika sätt, får de fram ett skevt resultat, som passar deras politiska syften.

Av störst intresse för pensionärer är inte sådana osakliga jämförelser designade att så missunnsamhet och harm. Av störst intresse är att jämföra skatten 2006 med den för 2010. Man finner då att på en pension om 14000 kronor så har skatten redan sänkts med tio procent.

Med tredje steget i skattesänkning för pensionärer år 2011 blir det sjutton procent som alliansen sänkt pensionärsskatten. Det är mer än någon annan regering.

Torbjörn Bergman (M)
Läs även

PRO ljuger:

Så har skatten förändrats för gammal och ung:

Kommentarer:

Lämna ett svar