Svar om pensionerna.

Svar till s-bloggaren Tord Oscarsson

Arbetsgivaravgifter är skatt enligt regeringsformen.

Det fastställde regeringsrätten i dom Rå 1996 ref 5.

Detta eftersom sociala avgifter saknar direkt motprestation.

Om man betalar till sin egen privata pensionsförsäkring som den välbeställda delen av svenska folket gör så är det i grundlagens mening en avgift. Då växer pengarna fram till pension.

Det är därför de välbeställda pensionärerna i Sverige får ca 80% av sin lön. [Källa OECD: pensions at a glance]

Arbetare med medel eller låg inkomst får 60-65 procent av sin lön det beror på att den “””avgift””” de betalt var skatt. (se tidigare nämnda dom).

Deras pengar är borta nu och de försörjs på ålderdomen genom de skatter (!) som belastar dagens arbetares löneutrymme.

Om dessa skatter / “””sociala avgifter””” slopades skulle på kort tid dagens arbetares lön öka lika mycket, se bla. Dan Andersson chefekonom LO:s tjänstebeskattningsutredning och intervju i Expressen.

Således, arbetsgivaravgifterna är en skatt enligt vår grundlag och belastar dagens arbetares lön – dvs den funkar exakt som inkomstskatterna. Den betalas visserligen in av arbetsgivaren men så görs även med inkomstskatten. Det systemet kallas källskatt.

Fredrik Reinfeldt (Klicka här för att höra inslaget) och Per Kjellen har således helt rätt.

Vidare kan jag informera om att PRO:s utredning som ligger till grund för påståendet att i alla andra länder betalar arbetare mer i skatt, använder dessa beräkningsprinciper. Liksom i OECD:s rapport income at a glance, så räknar PRO sociala avgifter som skatt. I andra länder. Men inte i Sverige (!). Det är därför de får ett skevt resultat.

Slutsatser:

Pensionärer betalar avsevärt lägre total skatt före lön än förvärvsarbetare.

Tredje steget i skattesänkning för pensionärer 2011 slopar var fjärde skattekrona på en låg pension om 8000:- det är en större skattesänkning än för arbetare och leder till mindre klyftor mellan pensionärer.

Kommentarer:

Lämna ett svar