Förtroendet för ekonomin är störst i OECD och ökar

Hushållens konfidensindikator (CCI), som mäter synen på den egna och den svenska ekonomin, steg under juni med 3,2 enheter till 22,0. Det innebär att synen på det ekonomiska läget är avsevärt mer positiv än normalt. [Källa: Konjunkturinstitutet]

När OECD jämför tilltron till ekonomin i olika länder är svenskarnas förtroende nu med mycket god marginal högst i hela OECD [Källa: OECD StatExtracts]

 

I normala fall leder exportloket en svensk återhämtning.

Denna konjunkturuppgång skiljer sig dock markant från de tidigare. [Källa: OECD Business cycle clock]

Denna gång drar, allt sedan slutet av år 2008, svenskarnas förtroende för ekonomin Sverige ur krisen.

Hushållens förtroende för den förda ekonomiska politiken och tilltron till den egna ekonomiska styrkan , i kraft av jobbskatteavdraget och en stabil bomarknad, är nu högre än vad den normalt är i en högkonjunktur.

Detta genererar en urstark handel och en växande hemmamarknad, som drar upp Sverige snabbare än andra.

Vad säger då dessa indikatorer om framtiden?

Jo. Exportloket, som kommer sist i detta konjunkturtåget och först nu går över från en återhämtningsfas till en expansionsfas, är starkt nog att på egen hand skapa en högkonjunktur.

Svenskarnas förtroende för ekonomin, som nu leder tåget, är än mer intressant att studera. Trots den starka nivån syns inga tecken på avmattning.

Förtroendet fortsätter att öka i hög takt, vi är nu nära rekordet i ekonomisk tilltro från 2007.

Det borgar för en mycket stark avslutning på 2010 och ett bra mycket bättre 2011.

Kommentarer:

Lämna ett svar