En effektivare skola.

Mycket av de senare decenniernas resultatförsämringar i den svenska skolan kan förklaras av att den lärarledda undervisningen minskat. Av central betydelse är att genomföra förändringar som gör det möjligt att öka den tid lärare ägnar åt att undervisa.

Inom miljöförvaltningen led vi av samma sjuka. Vi har genom att införa moderna arbetsformer och moderna verktyg kraftigt ökat medarbetarnas tid i fält och det stöd de har i sitt arbete. De gör mer arbete samtidigt som de gör ett bättre arbete. Effektiviteten har ökat samtidigt som arbetsmiljön har förbättrats. Det finns inget motsatsförhållande, mellan att göra mer, göra bättre och att känna en tillfredsställelse när man får detta bekräftat. – Tvärtom, så är det en positiv spiral – När personalen gör mer nytta ser vi även möjlighet att justera upp löner.

På samma sätt är läraryrket i behov av att uppvärderas. Bra lärare ska ha bra lön. En uppvärdering som börjar med nya arbetssätt och moderna verktyg. Skolledningen skall ges de verktyg som krävs för att kontinuerligt utvärdera och följa upp lärarnas effekt på elevernas kunskapsutveckling.

Viktigt för elevernas studieresultat är även studiero. Vi skall få på plats ett ledarskap i skolan, som mycket tydligt stödjer läraren i sin roll att upprätthålla god ordning i klassrummet, såväl som på skolgården.

Vidare skall ideella krafter mobiliseras för att öka stödet till de elever som behöver hjälp, i skolan och på fritids.

Torbjörn Bergman, vice ordförande för moderaterna i Skövde.

Kommentarer:

Lämna ett svar