Ekonomiskt lättsinne hos sossarna

Artikel i SLA 1 september

Svar till Green och Ekman. Två ledande socialdemokrater skriver om deras vilja med skolan. På punkt efter punkt är lösningen att använda mer pengar. Mycket stora resurser används redan i skolan. Det är upplysande för väljarna att sossarna inte för fram ett enda sakförslag på hur de befintliga resurserna bör användas på ett bättre sätt. Lösningen – på allt – är istället att göra av med mer pengar. Detta är ett i raden av bevis på ekonomiskt lättsinne hos (s). Tidigare har de lagt ett skarpt budgetförslag i Skövde kommunfullmäktige baserat på mycket osannolika intäkter och halverade anslag för prognososäkerhet. Fusk i båda ändar. Pressade på denna punkt framförde de i fullmäktige att kommunens resultat var deras marginal i budgeteringen. De åsidosätter fullmäktiges resultatmål om två procent och har skarpt kritiserat de åtstramningar som krävdes för att uppfylla detta mål. Mycket tydligt visar de att god ekonomisk hushållning kommer i andra hand och shopping i första hand. Västvärlden står och skälver i efterverkningarna av sådana politiker. Tag varning. De ljuger till och med valmanskåren i ansiktet om statsskulden. Alliansen har betalat av på skulden. Vi tar ansvar. 

Torbjörn Bergman (M)

Kommentarer:

Lämna ett svar