“Arbetslöshetslavinen” som backade

Replik till Lars Enander (s), som felaktigt påstår att arbetslösheten ökar “lavinartat”.

Svar till Lars Enander (S) SLA 9/9. Lars hävdar att arbetslösheten växer lavinartat. Det stämmer för många socialdemokratiskt styrda länder i Europa, men inte för Sverige. I juli 2010 uppgick arbetslösheten till 8,0 procent, eller 414 600 personer. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring av arbetslösheten jämfört med samma månad förra året. Detta är därmed tredje månaden i rad som arbetslösheten inte stiger när man jämför med samma månad ett år tidigare. Studerar man SCB:s serier som rensats för säsongsvariationer syns en trendmässig minskning av arbetslösheten sedan årsskiftet. Lars “lavinartade” arbetslöshet backar nu tillbaka uppför fjället och började sakta in redan i början på år 2009, tack vare alliansens kraftfulla åtgärder.

Torbjörn Bergman (M)

Kommentarer:

Lämna ett svar