Personvalsresultatet för M Skövde

Har räknat samman personvalsrösterna för hela kommunen eftersom valmyndigheten redovisar dem per valkrets.

  skövde södra Skövde norra Totalt Av pers Av
            röster röster
Katarina Johansson 637 13,85% 655 16,07% 1292 43,4% 14,9%
Anders G Johansson 195 4,24% 137 3,36% 332 11,2% 3,8%
Johan Åsbrink 42 0,91% 103 2,53% 145 4,9% 1,7%
Torbjörn Bergman 39 0,85% 84 2,06% 123 4,1% 1,4%
Claes Beckman 21 0,46% 99 2,43% 120 4,0% 1,4%
Clara Enocson 61 1,33% 39 0,96% 100 3,4% 1,2%
Philip Segell 54 1,17% 37 0,91% 91 3,1% 1,0%
Marcus Nohlberg 45 0,98% 38 0,93% 83 2,8% 1,0%
Karin Malmsten 44 0,96% 21 0,52% 65 2,2% 0,7%
Johan Fogelberg 40 0,87% 13 0,32% 53 1,8% 0,6%
Ilinka Schöld 35 0,76% 16 0,39% 51 1,7% 0,6%
Elisabeth Svalefelt 35 0,76% 14 0,34% 49 1,6% 0,6%
Carl-Johan Larsson 27 0,59% 17 0,42% 44 1,5% 0,5%
Magnus Hammar Borsch 32 0,70% 12 0,29% 44 1,5% 0,5%
Åsa Wackelin 27 0,59% 13 0,32% 40 1,3% 0,5%
Kerstin Nordling 25 0,54% 7 0,17% 32 1,1% 0,4%
Theres Sahlström 20 0,43% 11 0,27% 31 1,0% 0,4%
Maria Carlsson 12 0,26% 18 0,44% 30 1,0% 0,3%
Erik Boström 12 0,26% 15 0,37% 27 0,9% 0,3%
Lars-Ove Källman 12 0,26% 12 0,29% 24 0,8% 0,3%
Lars Englund 17 0,37% 6 0,15% 23 0,8% 0,3%
Gilbert Hamilton 13 0,28% 8 0,20% 21 0,7% 0,2%
Anders Lindberg 11 0,24% 7 0,17% 18 0,6% 0,2%
Elisabeth Lagergren 7 0,15% 10 0,25% 17 0,6% 0,2%
Rohland Peterson 9 0,20% 8 0,20% 17 0,6% 0,2%
Thomas Wahlberg 7 0,15% 9 0,22% 16 0,5% 0,2%
Ulrika Karlin Gren 7 0,15% 5 0,12% 12 0,4% 0,1%
Göran Hjert 9 0,20% 1 0,02% 10 0,3% 0,1%
Sophie Lenasdotter 5 0,11% 5 0,12% 10 0,3% 0,1%
Erik Dahlén 6 0,13% 3 0,07% 9 0,3% 0,1%
Ragnar Zederfeldt 6 0,13% 2 0,05% 8 0,3% 0,1%
Patric Blomqvist 6 0,13%     6 0,2% 0,1%
Anna Bergman 3 0,07% 2 0,05% 5 0,2% 0,1%
Sven Sundberg 3 0,07% 2 0,05% 5 0,2% 0,1%
Inga-Lill Mikkelsen 3 0,07% 1 0,02% 4 0,1% 0,0%
Jan-Erik Andersson 4 0,09%     4 0,1% 0,0%
Anders Karlsson     3 0,07% 3 0,1% 0,0%
Marie Guhrén 1 0,02% 2 0,05% 3 0,1% 0,0%
Runa-Britt Lenngren 3 0,07%     3 0,1% 0,0%
Johan Höglund 1 0,02% 1 0,02% 2 0,1% 0,0%
Börje Wester     1 0,02% 1 0,0% 0,0%
Per Arne Ström 1 0,02%     1 0,0% 0,0%

Kommentarer:

Lämna ett svar