Provvalet lika personvalet

Folkviljan i form av personvalsrösterna kom mycket nära provvalsresultatet, detsamma kan inte sägas om personvalet relativt nomineringskommiténs ursprungliga förslag till valsedel.

Detta är ett tydligt tecken på att vi bör värdera provvalsresultatet högre i framtida nomineringsarbete.

Kommentarer:

Lämna ett svar