Ungdomssysselsättningen högre med de blå

Alliansen har lyckats bättre med att få ungdomar sysselsatta. Den senaste röda mandatperioden var i snitt 40,1 procent av ungdomarna i åldern 15-24 sysselsatta. Den senaste blå mandatperioden var 40,2 procent sysselsatta. Räknat i antal är skillnaden mer dramatisk. De röda hade i snitt 438 tusen ungomar sysselsatta i ett stabilt ekonomiskt läge. Alliansen har haft i snitt 485 tusen ungdomar sysselsatta. Det är 47 tusen fler ungdomar i jobb än de röda. [Källa SCB:s säsongsrensade data]. Vi har således trots en stor befolkningsökning i detta ålderssegment och en samtidig internationell finanskris fått en högre andel unga sysselsatta, tack vare borgerlig politik. De röda ville återinföra en högre skatt på de som sysselsätter unga, som tur är blev det hotet aldrig verklighet.

Kommentarer:

Lämna ett svar