Alliansens nya uppdrag.

Dagens Svd ledare “Det nya borgerliga uppdraget” rekapitulerar tesen att valet 2010 vanns på alliansens förmåga att hålla ekonomin i god ordning.

I internationell jämförelse är det svårt att finna något land som klarat denna sak bättre än Sverige under ledning av alliansen.

Det visar bland annat denna aktuella bild från OECD economic outlook 18/11 2011. Sverige är inte i behov av att vidta ytterligare åtgärder för att få vår budget i balans.

Mandatperioden kommer istället ägnas åt att minska statsskulden ytterligare.

Läs artikel från Augusti i år om statsskulden vilken då minskats med 156 miljarder.

Med samma något förenklade synsätt vanns valet 2006 på arbetslinjens beslut i stort.

Det syftar till att alla som kan arbeta också ska göra det och använder marknadsekonomins inneboende krafter för att nå syftet, arbetslinjen vilar på tre pelare:

  • Vi gör det lönsamt att arbeta
  • Vi gör det lönsamt att anställa
  • Vi gör det lönsamt att starta och utveckla företag

Ordning på ekonomin och arbetslinjen går hand i hand. Det kan var och en se.

Om fler  jobbar är det färre som inte försörjs av egen kraft och fler som skapar våra gemensamma resurser.

SvD ställer så frågan. Räcker detta i valet 2014? Vad är alliansens nya uppdrag?

Det är en befogad fråga,

Vad gäller den offentliga ekonomin, så är ett naturligt nästa steg att utöka fokus på dess omfång och saldo – en ekonomi i balans – till att även innefatta fokus på dess innehåll och resultat.

  • Kvalitet, kundnytta och valuta för skattemedlen.

Vad gäller den privata ekonomin, så är arbetslinjens beslut i stort och dess tre pelare av kvantitativ karaktär. Det skapar mer jobb. Även här är plats för mer kvalitetsfokus. Att skapa bättre, mer kvalificerade jobb och förutsättningar för ett rörligare arbetsliv.

  • Ett  samhälle där var och en kommer bättre till sin rätt.

Ser vi på en offentlig verksamhet, som exempelvis skolan, handlar det om att sätta elevens bästa i fokus. Och styra – ja styra, i meningen kvalitetsstyrning – alla de resurser som används i skolan så att de på ett optimalt sätt befrämjar elevens kunskapsutveckling.

Ser vi till privat sektor så handlar det exempelvis om att välkomna kvalificerad arbetskraft till landet, att skapa ett regelverk på arbetsmarknaden – som bärbart anställningsskydd – vilket utan att beröva individer deras anställningsår och trygghet medger för dem att byta arbetsgivare och söka sig mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Kommentarer:

Lämna ett svar