Gymnasieprogram för uniformsyrken.

Inom gymnasium skaraborg finns redan ett program med inriktning flygteknik, helt logiskt i Lidköping, där vi har en flygflotilj.

Försvarets motorskola, som nu uppförs i Skövde, är en lika logisk fortsättning på våra fordonsprogram.

Här är läge för samverkan, mellan försvar och kommun.

Försvarets nya personalförsörjning ger också nya förutsättningar för gymnasiet.

Vi har en unikt positiv situation i det att vi nu får stora arbetsplatser för ungdomar, men det ställer även krav på oss.

Då behöver dessa arbetsgivares behov analyseras och tillmötesgås av vårt utbildningsväsen.

Gymnasieprogram med inriktning “uniformsyrken”  finns på andra platser i landet, som Bernadottegymnasiet i rikets tre störr städer, möjligen är det ett förenklat upplägg.

Sannolikt är det en mer framkomlig väg att integrera våra befintliga livsmedels, vårdutbildningar, fordonsutbildingar, styr-reglerteknik, etcetera med deras militära avnämare då det ger en högre grad av specialisering och därmed en mer kvalificerad personal.

Helt klart är emellertid att frågan behöver analyseras i grunden och att försvarsmakten bör vara en part i att göra den analysen.

Kommentarer:

Lämna ett svar