Skogsbarometern i hybridpoppelodling.

Igår sände TV4 Skaraborg en intervju, med anledning av Skogsbarometern. >Direkt länk till .pdf<

Platsen var en 4-årig hybridpoppelodling, söder om Stöpen.

Dessa träd är nu över fem meter höga. De skördas efter knappt 20 år då de är 25 meter och innehåller två kubikmeter biomassa vardera.

Årsringarna är 2 cm.

Som nämns i intervjun är hybridpoppel den gröda/trädslag som producerar mest energi per hektar och år i Sverige.

Marginella åkermarker och skogsmarker med låga naturvärden lämpar sig väl för snabbväxande skog och en hel rad andra nya skogsbruksmetoder för ökad tillväxt.

Det är mycket positivt för miljön.

“Plant trees, plant many trees!” Är ett slutord i Al Gores film “An inconvenient truth”.

Något jag vill instämma i. Det finns stora miljövinster med att göra träd till en större del av vår energiförsörjning.

Skog läcker bara en tjugondel av de växtnäringsämnen som ettåriga åkergrödor gör, vilket motverkar övergödning. Och träd binder stora mängder kol från atmosfärens koldioxid. Ett naturligt kretslopp av kol, som tar solens energi till hjälp i fotosyntesen.

Dessutom är det mycket lönsamt.

I takt med att uttaget av fossila bränslen toppar, så driver efterfrågan upp priset på all energi. Energiinennehållet i skogsråvaran utgör ett högt golv, som kommer lyftas framöver. De aktörer som önskar ta ut andra sortiment får det om och endast om de betalar en premie utöver energinnehållet.

Det är oerhört positivt för Sverige. Men det är en positiv utveckling som kan förstärkas genom kloka åtgärder i tid.

Plantera träd!

De enorma satsningar som görs på hybridpoppel av USDOE De förenta staternas energidepartement. Inkluderar exempelvis full genom(DNA)kartläggning inte bara av poppeln utan av svampar i symbios i mykhorizzan, skadegörare, etc. Och teknikutveckling.

Det står i bjärt kontrast mot Sveriges insats på området. Ett par man på skogforsk jobbar med frågan. Det är allt. I övrigt sker produktutvecklingen på detta område av sådana som mig själv.

Sverige är ett av väldigt få länder som har större omfattning på odling av energibuskar (salix) än odling av energiskog som tex poppel, ändå är vi världsledande på utveckling av tekniken kring skogsproduktion, med ledande tillverkare av skördare, skotare och timmerbilar. Det är då tämligen egendomligt att snabbväxande skog så har försummats och i vad gäller snabbväxande skog på åkermark fallit mellan stolarna mellan jordbrukets och skogsbrukets myndigheter.

Även våra kommuner har svårt att se potentialen. Så har exempelvis Falköpings kommun i sin översiktsplan  vädigt generaliserande skrivningar om att trädplantering ej bör tillåtas i det öppna odlingslandskapet.

Man sätter här sin vilja att bestämma över lantbrukares egendom och fördärva deras ekonomi högre än omsorgen om vår miljö och högre än omsorgen om skogsnäringen. Vilken är lika viktigt för Sveriges ekonomi som oljan är för Norge.

Länk till intervju

Kommentarer:

Lämna ett svar