Aldrig sälja något?

Artikel i dagens SLA.

Aldrig sälja något?

Tack för svar Johan Ask (s). Som varje förvaltare av hundratals fastigheter måste vi återkommande fråga oss vad vi behöver och när priset är rätt sälja det vi ej har nytta av. Alliansen vill ha underlag och bättre kunskap kring detta. Det är ansvarsfullt.

Oppositionen kallar blotta inventeringen av våra tillgångar för en “realisation” och förespråkar att inget ska säljas. I vart fall inte på ett genomtänkt sätt. God ekonomisk hushållning ska vara förbehållet privata. Den hållningen är oansvarig. Ask har mycket att förklara, skär sig själv på sin tunga, eftersom oppositionen upprepat röstat för försäljningar. Det är – i synnerhet med det generationsskifte som skett – rätt att låta denna löpande verksamhet föregås av en grundlig inventering och analys. Det är stora värden vi hanterar. Kan Ask ens svara på hur många fastigheter kommunen äger? Nej, inga fakta, inget underlag, bara starka känslor. Vi noterar – bland annat i en artikel om skolan – att hans lösning på alla utmaningar är att tillföra mer resurser. Men, varifrån?

När plötsligt inget får säljas för att frigöra resurser återstår endast tre vägval: Högre skatt, högre lån eller att misslyckas. Vad vill (s) mer än att aldrig sälja något? Höjd skatt, höjd skuld, eller sämre service? Ska vi skövdebor, våra barn eller de behövande betala för sossarnas misshushållning?

Torbjörn Bergman, vice ordförande Skövdemoderaterna

Kommentarer:

Lämna ett svar