Vägen till sjönära boende med utsikt.

Under våren går Skövde kommuns översiktsplan ut på remiss. Den är vårt främsta fysiska planeringsinstrument för att förverkliga Skövdevisionen. Dock inte den enda. Nu tas parallellt fram trafikplan, kollektivtrafikplan, boendestrategisk plan, klimat- och energiplan och lokala miljömål för att nämna några exempel.

Mycket är på gång och det är en spännande tid att vara Skövdepolitiker.

En av de frågeställningar vi kommer att få bryta i är Simjöns anslutning. Tidigare har en ny anslutning från norr med anslutning Skaravägen och matning via Hallenbergsrondellen, förts fram och lär ska finnas med i ÖP.

Jag menar att detta bör jämföras med en anslutning från Skövdevägen mellan Hentorp och Skultorp i Öster och vidare matning via de väldimensionerade lederna i sydöst.

Här, i denna riktning, är närmare till stora och växande målpunkter, som: Stallsiken, försvaret med dess nya skola och Volvo med dess växande nya gjuteri. Matarlederna i sydöst visar i framtidsstudier lägre beläggning än infarten från Skara som redan är problematisk i högtrafik.

En ny anslutning til Simsjön medger byggnation med sjönära läge och dessutom menar jag bör man studera om högplatån över Skultorp kan bebyggas och matas från denna nya väg. Det skulle ge sjönära boende med utsikt i 3 vädersträck och goda kommunikationer.

Den nya vägdragning jag föreslår gör inte samma intrång i reservat och den helt nya delen av vägdragningen är blott hälften så lång som en dragning åt norr. Därmed sannolikt billigare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer:

Lämna ett svar