Mer i plånboken för pensionärerna

Replik införd i Skaraborgs Allehanda 27/4

Signaturen pensionär 70+ frågar vad politiker gjort för dennes och fruns skatt. Med pension på tretton respektive elva tusen kronor har alliansen fram till och med år 2012 sänkt skatten med 817 respektive 676 kronor i månaden för pensionärsparet, i det fall de bor i Skövde.

Före skatt motsvarar det en pensionsökning med 1271 + 1052 = 2323 kronor i månaden. Eller 27876 kronor mer om året.

Paret har därmed fått ytterligare 1,2 respektive 1,1 extra månadsinkomster om året genom alliansens skattesänkningar. Deras skatt är sänkt med 24 respektive 25 procent. (Källa: Jobbskatteavdrag.se).

Andelen skatt som ålderspensionärerna numera behåller – var fjärde skattekrona i exemplet – är en högre skattesänkning än den för löntagare, när man räknar all skatt före lön. Löntagare betalar förutom inkomstskatt även löneskatt, den skatt som finansierar dagens allmänna pension, men bekostas av dagens löneutrymme.

Den genomsnittlige löntagaren slipper var åttonde skattekrona. Pensionärsparet slipper var fjärde.

En låginkomsttagare i Skövde lägger i år fyra av tio kronor i total skatt före lön räknat på totala lönekostnaden. (källa: Ekonomifakta.se), medan pensionärsparet betalar i snitt knappt två av tio kronor i skatt.

Torbjörn Bergman (M)

Kommentarer:

Lämna ett svar