Facket slår mot arbetaren

Artikel i dagens SLA

Bemanningsföretag reducerar risken att expandera och gör därmed en bransch snarare att anställa. På detta vis bidrar bemanningsföretagen till fler jobb totalt sett och ett ökat löneutrymme. Många av dessa extra jobb är ungdomsjobb.

Tack vare bemanningsjobben ökar produktiviteten och den är i sin tur intimt förknippad med de löner man kan betala.
Den produktivitet näringslivet uppnår utgör tillsammans med inflationsmålet om två procent det ideala löneutrymmet.

Reallöneökningen, den del av lönepåslaget som inte äts upp av kostnadsökningar, är därmed lika med produktivitetsökningen.

Metallfacket har mot denna bakgrund fundamentalt misslyckats att värna sina medlemmars intressen.

Facket för ett härnadståg mot produktivitetshöjande och jobbskapande åtgärder, som bemanningsföretag. Därmed går de i krig mot högre real-löner, för alla.

Metall/LO ställer dessutom upp löneanspråk bortom vad inflationsmål och produktivitetsökning medger, i syfte att utlösa inflation i landet. Deras syfte med detta är politiskt.

Metall blåser upp inflationsdelen av löneökningen, på två vis. Genom att dels punktera produktiviteten och dels ställa överanspråk, som resulterar i låtsaspengar. Den inflation det utlöser kommer innebära ett högre ränteläge när Riksbanken svarar med räntevapnet. På så vis får alla arbetare betala dubbelt. Först genom att se sin köpkraft urholkad och sedan med högre ränta.

Vissa arbetare får betala en tredje gång när facket stänger deras bemanningsjobb. Facket slår mot arbetaren, i syfte att fälla regeringen med ökad arbetslöshet och galopperande prisstegringar.

Historien visar att när (s) styrt har löneanspråken tvärtom legat för lågt. Då har arbetaren betalat för att hålla (s) kvar vid makten. Då var kamp mot inflation, för regeringen. Nu är kamp för inflation, mot regeringen. Och medlemen är i sammanhanget glömd, ses blott som ägd röd valboskap. Det är det moderna slaveriet, du kan inte vara representerad på jobbet, utan att bli ägd av ett parti.

Jag förundras inte att arbetarna flyr det politiska LO, de har glömt medlemmarnas väl och ve.

Torbjörn Bergman (M)

Kommentarer:

Lämna ett svar