Biokombinat. Flis istället för olja.

Skövde står potentiellt inför ett par större investeringar: Volvo Powertrains kommande gjuteri, G3 respektive Värmekällans andra block. Därtill finns i kommunen fler termiska processer, som Cementas roterugn. Dessa objekt har gemensamma nämnare och bör därför projekteras i ett sammanhang, i dialog och i samförstånd.

Vad gäller värmeverket har det diskuterats en flispanna och nu senast en avfallspanna. Den är tänkt att producera el och värme. Jag anser att man utöver dessa två alternativ på kraftvärmeverk borde studera ett biokombinat, som utöver el och värme dessutom förädlar bränsle.

En avfallspanna till kommer behöva kyla bort värme på sommaren, men likväl inte vara tillräcklig för vinterhalvårets behov.

20121006-204857.jpg Svart pellets.

Eldar vi den nya pannan med avfall, så kommer det finnas mycket flisved att tillgå i närområdet. Denna flisved av grenar och toppar från skogen kan förädlas under sommarhalvåret med energi som annars kyls bort. Genom en teknik som heter ångexplosion kan en trä-pellets tillverkas. Så kallad svart pellets. Denna har högre energiinnehåll, kan malas, eldas i kolpulverbrännare och är lagringsduglig.

På så vis skulle fossil spetslast – olja – på vintern kunna ersättas med bioenergi som vi förädlat med hjälp av gratis spillvärme på sommaren. Det skulle sannolikt vara mycket lönsamt och helt säkert kraftigt reducera koldioxidutsläppen.

Länkar:

Tidigare inlägg (mer utförligt) 12 April, Svart pellets och grönt guld
Svenska Dagbladet, 30 April, artikel. Svarta pellets skapar grön framtid.

20121006-204742.jpg

Kommentarer:

Lämna ett svar