Ny entré till Skövde ?

Skövde förtätas & Skövderegionen växer.

Vid Skövde centralstation byggs kontor, parkering (500 av varje) och efterhand kommer troligen hotell.

Kollektivtrafiken byggs ut och tillgång till mer bussar ordnas genom överdäckning.

Detta leder sammantaget till ökad trafik, såväl gångtrafik som buss och biltrafik.

Idag möts dessa strömmar i samma plan, framför stationshuset.

Här, nedan, föreslås en planskild korsning av dessa två trafikströmmar.

20130315-203713.jpg

Fotomontage. Tuben i framtiden? Kulturhuset och där bortom centralstationen. En förlängd gångbro – tuben – binder dem samman. // TB * Google streetview

“Tuben” är en gångbro som binder samman perrongerna på Skövde C.

Tanken är att förlänga denna gångbro från centralstationen, vilket är en målpunkt, och upp mot centrala Skövde – den andra målpunkten – för att sluta i korsningen mellan den mycket vackra fasaden på Hotell Billingen, vår lummiga kyrkopark och kulturhusets torg.

Det ger ett bättre intryck av staden för en fotgängare att kliva ut här, än att mötas av en hektisk ström av fordon.

Folkströmmen lyfts upp i nivå till plazan, torget, framför kulturhuset. Vilket då kan rymma mer av uteserveringar och bli en mötesplats, ge en atmosfär med både puls av människor i rörelse, sol, grönt, kultur, mat och vacker arkitektur.

Tuben kommer utökas över spåren till att inrymma vänthall. Det gör det än mer naturligt att träda in och ur Skövde C på denna nivå.

Detta förslag lyftes – i snarlik form – först i artikeln “Hellre Skövde C än Arena B”, se under fliken press.

Därefter har i gestaltningsprogram för Boulognerskogen, skisserats en förlängning i andra riktningen “tree top walk”. Vidare har det talats om att kommunikation skall vara möjlig vidare i vinkel söderut genom den nya parkering och kontorslänga Jernhusen uppför och vidare över en gångbro vid järnvägsbron “pentaporten”.

Jag välkomnar en gångbro vid pentaporten, inte minst med tanke på Nyeport. Men förhåller mig skeptisk till “tree top walk”, gångbroar skall byggas för stora persontrafikströmmar mellan målpunkter. Inte väldigt många har ärenden till en punkt, mitt i en skog, på 10 meters höjd. Fler rör sig mellan Skövde C och Centrala Skövde.

Bild. Tuben idag, avslutas med en urtavla på stationens fasad.

20130315-205006.jpg

Bild 2. Tuben ovanifrån. Nederst järnvägsbron pentaporten. Till höger Boulognerskogen.

20130315-210002.jpg

Edit: En förlängd gångbro måste ju inte se ut, exakt som den gör idag, där har varit problem med nedsmutsning av plexiglasen, se ett äldre inlägg nedan för exempel på en fackverksbro:

Bräckan, tidigare artikel om gångbro

20130315-212525.jpg

Kommentarer:

Lämna ett svar