TT Journali(s)ter mot åsiktsfrihet och mot lagen om valfrihet

20130428-092618.jpg

Kan vi lita på att tidningen Skaraborgsbygden ger oss en objektiv och saklig bevakning av musikscenen?

Frågan är retorisk och en skämtsam inledning till ett betydligt allvarligare ämne.

För jag vet inte om vare sig Matz eller Thomaz gillar dansbandsmusik mer än någon annan, bara för att de valt att stava sina namn med z.

Dock får bilden tjäna som illustration till det allmängiltiga att media/journalister, liksom människor i övrigt, har olika preferenser, olika smak och tycke, olika politiska uppfattningar och så vidare, samt att dessa uppfattningar kan ta sig uttryck i text.

Jag tycker det är viktigt att journalister skiljer på vad de själva tycker om saker som sker och vad som sker. Det är olyckligt när de använder en uppsättning ord för att beskriva en händelse, när de ogillar huvudmannen och en annan uppsättning ord för att beskriva en exakt likadan händelse när de gillar huvudmannen.

Musik-, teater- och bokrecensenter är en särskild sort, ett undantag. De ger uttryck för sitt eget tycke, men då är det tydligt att det är ett eget tycke en egen smak och de berättar om skälen till att de tycker om eller ogillar en kulturyttring. De har en uppsättning ord för bra företelser och en annan för dåliga. Som fantomen har en god och en ond ring, så slåss de för vissa och de slåss mot andra företelser. Ledarskribenter är ett annat sådant undantag.

Vad värre är så förekommer det att journalister även i nyhetsrapporteringen beter sig likadant. De vinklar och värderar åt oss läsare, istället för att beskriva.

Det är i dessa lägen personer som Thomaz – chefredaktörer – ska styra upp rapporteringen så att den blir så objektiv, saklig och informativ som möjligt.

Det är en stor utmaning att få rapporteringen objektiv, givet att det företrädesvis är vänsterfolk/miljöpartister som söker sig till journalisthögskolan.

Därmed lämnar vi Skaraborgsbygden och granskar något som andra medier återrapporterar idag:

Observera att männen på bilderna helt saknar koppling till resten av artikeln.

Igår rapporterade TT om att:

“En 82-årig man i Sundsvall tros ha avlidit på grund av omfattande vanvård från hemtjänstpersonal, rapporterar Sundsvalls Tidning. Nu har hemtjänstvårdgivaren, som medger att vården har brustit, beslutat att göra en lex Sarah-anmälan till Socialstyrelsen.”

Sundsvalls tidning skriver även de om händelsen. Länk

Händelsen i sig är naturligtvis djupt olycklig.

Men även mediabevakningen har brister. Sundsvallsborna har sedan i höstas möjlighet att välja nytt och välja bort. Genom den av alliansen införda lagen om valfrihet, kan medborgarna nu välja.

Således är det en relevant uppgift om vilken “hemtjänstvårdgivare” som brustit i Sundsvall.

I fall när en privat vårdgivare brister så försitter aldrig media möjligheten att rapportera om vilket bolag det är som brustit, nu när det är Sundsvalls kommun så tiger man, hymlar och krypterar. Det är dubbel moral. Skilda principer för samma typ av händelse.

Det är politiskt vinklad rapportering.

Det är illa nog att TT:s motsvarighet till chefredaktör/-er (om de har någon) låter medarbetarna recensera istället för att rapportera, men det är riktigt illa när man släpper fram ett politiskt utstuderat ordval som är ägnat att kasta skugga över och misstänkliggöra det faktum att det nu går att välja vårdgivare, när bristen ligger hos kommunen.

Det är politisk journalism och det hör inte hemma på nyhetsplats.

I dessa politiska journalisters Sverige ska vi inte få välja – eller välja bort – vem som vårdar våra äldre och vi ska därför inte få välja vad vi anser om nyheter. De vill tycka åt oss och låta andra bestämma över oss.

Genom att använda omskrivningen “hemtjänstvårdgivaren” klistrar journalisten medvetet det otäcka som hänt på alla “hemtjänstvårdgivare” i Sundsvall och i frånvaron av det uppenbara ordvalet “kommunen” så associerar läsaren undermedvetet till privata vårdgivare. Det är ett utstuderat retoriskt knep avsett att manipulera läsarens uppfattning av händelsen.

Politiskt betingad manipulation av läsaren distribuerad till varje svensk tidning av TT.

Kommentarer:

Lämna ett svar